Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Spomienka na židovské transporty smrti v Trenčíne

Pri trenčianskej synagóge sa 27. marca 2013 stretli ľudia, ktorí odsudzujú holokaust a dodnes im nie je ľahostajné, čo sa v meste a okolí dialo počas druhej svetovej vojny. Po úvodných slovách Miroslava Ondráša, predsedu ZO SZPB Trenčín 1, sa prítomným prihovoril podpredseda oblastnej organizácie Tomáš Švec. Vo vystúpení skonštatoval, že v súčasnosti vnímame holokaust ako zlyhanie európskej civilizácie, dokonca ako zlyhanie elementárnej ľudskosti. „Slovenský zväz protifašistických bojovníkov víta každú aktivitu, ktorá pripomína hrôzy fašistického bezprávia na Slovensku, aby sa nezabudlo. Patrí k nim aj dnešná spomienka na osudy slovenských Židov, voči ktorým boli od roku 1941 zavedené prísne rasové zákony,“ povedal Tomáš Švec a pripomenul, že viac ako 90 tisíc slovenských občanov klérofašistický štát zbavil občianskych práv, majetku, vysťahoval ich zo Slovenska a napokon boli fyzicky zlikvidovaní : viac >>>

obr.13262a obr.13262b

Účastníci pietneho stretnutia pri trenčianskej synagóge
( foto sa po kliknutí zväčší )

V spomínanom období bolo z Trenčína odvlečených do rôznych koncentračných táborov 15 750 Židov. Vyvraždené boli celé rodiny. Ich mená sú zvečnené v modlitebni trenčianskej synagógy. Domov sa vrátilo iba 1586. Prvý transport bol vypravený 24. marca 1942 a do septembra 1943 vypravili ešte ďalšie tri. Celkom bolo zo Slovenska deportovaných až 68 tisíc Židov a za každého z nich vtedajšia vláda zaplatila Nemecku päťsto ríšskych mariek. „Túto smutnú udalosť si musíme pripomínať aj preto, aby sa nikdy nezopakovala. Varujeme tiež všetkých ľudí pred tým, aby sa dôsledky súčasnej hospodárskej krízy riešili podobne, ako pred sedemdesiatimi piatimi rokmi. S obavami totiž sledujeme vystúpenia niektorých ľudí, pripomínajúce časy, keď sa šliapalo po ľudských právach.

obr.13262c obr.13262d

Pri zozname 1573 deportovaných trenčianskych Židov

Rasizmus, antisemitizmus a neonacizmus nemajú miesto v civilizovanej spoločnosti 21. storočia. Ale obdobie hospodárskej krízy vytvára predpoklady na opätovné oživovanie fašistických organizácií a to nesmieme nikdy dovoliť,“ uzavrel Tomáš Švec. Účastníci spomienkového aktu tiež umiestnili venček pod pamätnú tabuľu pripomínajúcu deportácie obyvateľov z Trenčianskeho okresu a pozreli si interiér modlitebne v synagóge.

( Text a foto : Oľga Kajabová )


<<<  späť
Vložené 2. 3. 2013