Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Uctili si jubilujúcich, ktorým patrí úcta, láska a vďaka

Trenčiansky Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 pripravila a 21. júna 2013 uskutočnila prvé tohtoročné stretnutie s jubilantmi. Tradičnej spoločenskej udalosti sa zúčastnil aj podpredseda oblastnej organizácie Tomáš Švec a tiež priatelia a sympatizanti organizácie - Jaroslav Balocký z Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR, Ľubomír Žabár, predseda Občianskeho združenia Váh, Bebrava, Nitra a podpredseda SNS Roman Stopka.

obr. 13270a

Po otvorení stretnutia sa k jubilantom prihovorili pozvaní hostia

Slávnostné posedenie s oslávencami otvorila a všetkých srdečne privítala členka výboru ZO Emília Jakušová, zodpovedajúca za činnosť sociálnej komisie. „Mám rád tieto stretnutia s ľuďmi, ktorí niečo prežili, niečo dokázali a dnes si tu spoločne môžu zaspomínať. Veď ide o ľudí, ktorí vždy boli aktívni a majú si navzájom čo povedať,“ povedal v príhovore Tomáš Švec a vyslovil želanie, aby sa jubilanti, hoci im rôčky stále pribúdajú a vlasy šedivejú, mohli aj naďalej takto stretávať.

obr. 13270b

Po príhovoroch nasledoval tradičný slávostný prípitok jubilantom

Jubilantov pozdravil aj Jaroslav Balocký, zaželal im všetko najlepšie a slávnostnú atmosféru podporil aj slovami básne od Martina Rázusa. Po príhovoroch jubilanti a hostia pozdvihli čaše vína. Nechýbali ani pekné slovenské pesničky v podaní folklórnej skupiny Klobúčik a mašlička zo Zlatoviec, ku ktorým sa spevom pridávali aj jubilanti. K pohosteniu už tradične, okrem čase vína, patril chutný zákusok a kávička. Na stoloch sa objavili aj do červena rozkvitnuté muškáty a každý oslávenec dostal Ročenku SZPB.

obr. 13270c

Účastníci stretnutia si pri kávičke a zákusku mali čo povedať

Pre svojich členov, jubilujúcich v druhej polovici roka, pripravuje výbor stretnutie 11. novembra 2013. Výbor ZO SZPB Trenčín 1 sa aj touto cestou chce poďakovať mestu Trenčín za spoluprácu a pomoc v predchádzajúcich rokoch, ako aj za významnú podporu činnosti v tomto roku.

Prevzaté zo stránky : Informácie Oblastného výboru SZPB Trenčín

Text a foto: Oľga Kajabová

<<<  späť
Vložené 20.9.2013 - aktualizované 21.9.2013