Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Trenčíne

V Posádkovom klube Trenčín bola dňa 17.septembra 2013 slávnostne otvorená posádková prehliadka záujmovej, umeleckej a technickej činnosti pod názvom „CLUB AKTIVITY 2013“. Cieľom uvedenej výstavy je ukázať širokej verejnosti, aké aktivity sa uskutočňujú v priestoroch Posádkového klubu Trenčín, kde aktívne pracuje 19 klubov s celkovým počtom 1030 členov z radov nie len vojenskej, ale aj civilnej verejnosti :Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Na tohoročnú prehliadku aktivít bolo vybraných 13 klubov, z ktorých činnosti vidieť tvorivú prácu jej členov. Najlepšie vystavované práce budú reprezentovať Posádkový klub Trenčín na celorezortnej súťažnej prehliadke, ktorú v novembri organizuje Personálny úrad OS SR, oddelenie výchovných a kultúrnych činností. Videoklip vyhotovila, odvysielala a venovala Trenčianska televízia.

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 31.10.2013