Nezabudnime na legionárov čs. zahraničného odboja v I. svetovej vojne
čs. légia vo Francúzsku čs. légia v Taliansku Poprava zajatých legionárov Príchod legionárov do Prahy


Púť po stopách československých legionárov v Taliansku

stránka bude aktualizovaná

Na konci leta 1918 bolo mnoho českých a slovenských mužov poslaných bojovať na taliansky front ako vojaci rakúsko-uhorskej armády. V tej dobe tam proti nim bojovali aj ich krajania, dobrovoľníci v Taliansku sformovaného československého vojska. Mnohí z nich sú pochovaní na vojenských cintorínoch v severnom Taliansku. Dňa 21. septembra uplynulo 95. rokov bitky na Doss Alte, v ktorej čs. legionári zvíťazili. Piati z nich boli zajatí a dňa 22. septembra 1918 boli popravení v Arcu. V dňoch 20. až 24. septembra 2013 sa po stopách bojov čs. legionárov na území Talianska vydala aj delegácie Československej obce legionárskej : viac v reportáži F. Vrábela >>>

foto 09107b

Fotografia z nástupu jednotky čs. vojska v Taliansku

Po neúspešnej ofenzíve rakúsko-uhorskej a nemeckej armády v júni 1918 sa frontovou líniou stala rieka Piava. Taliani sa ju plánovali v chystanej jesennej ofenzíve prekročiť a postúpiť čo najďalej na sever. Rakúsko-uhorská armáda mala naopak za úlohu udržať čo najväčšie územné zisky v Taliansku, aby rakúsko-uhorskí politici mali čo najvýhodnejšie rokovacie pozície v už očakávaných mierových rokovaniach. Po boku talianskej armády tam už bojovali aj čs. legionári. V júni 1918 ich bolo 1598 mužov a 78 dôstojníkov. V prípadoch že padli do zajatia, boli ako rakúsko-uhorskí občania odsúdení za zločin velezrady na trest smrti povrazom : viac >>>

foto 09107c

Fotografia troch čs. legionárov popravených v Davanzo

Československé zahraničné vojsko v Taliansku vzniklo v roku 1918 z Československého dobrovoľníckeho zboru, založeného na sokolských ideáloch v zajateckom tábore Santa Maria Capua Vetere pri Neapoli 17. januára 1917. Keď talianska vláda nepovolila sformovať čs. bojové jednotky, boli príslušníci zboru nasadzovaní iba ako pracovná sila. Keď boli Taliani v októbri 1917 porazení pri Caporette, povolili vytvoriť čs. prieskumne jednotky pre talianske útvary. Formovanie čs. vojska v Taliansku sa začalo až 27. apríla 1918 po diplomatickom úsilí gen. M. R. Štefánika. Do júna 1918 bola sformovaná 6. divízia o štyroch plukoch, ktoré sa vyznamenali v bojoch na rieke Piave. Sformovanie ďalších dvoch plukov v septembri 1918 umožnilo vznik 7. divízie a následne aj čs. armádny zbor so šiestimi streleckými a jedným delostreleckým plukom : viac >>>

( administrátor )

Súvisiace informácie :

  • Po stopách italských legionářů
  • I legionari cecoslovacchi sul fronte italiano nella grande guerra
  • Odkaz československých légií


    <<<  späť
    Vložené 4. 11. 2008