Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Na Deň vojnových veteránov zaznel zvon aj v Trenčíne

Na medzinárodný Deň vojnových veteránov sa na vojenskom cintoríne v Trenčíne o 11,11 hodine dňa 11. novembra 2013 uskutočnilo už tradičné spomienkové stretnutie. Účastníci stretnutia si na deň 95. výročia podpisu prímeria, ktorým sa formálne skončila prvá svetová vojna, uctili pamiatku vojakov pochovaných v Trenčíne a súčasne aj všetkých našich vojakov, ktorí zahynuli vo vojnových konfliktov od roku 1914 do súčasnosti :

foto č.13282a

Pietne stretnutie otvoril primátor mesta Trenčín R. Rybníček

Súčasťou mestského cintorína v Trenčíne je rozsiahly medzinárodný vojenský cintorín z prvej svetovej vojny s pravoslávnou kaplnka a osáriom (kostnicou) srbských vojakov, korí zomreli ako zajatci vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Na cintoríne sú však pochovaní aj vojaci viacerých národov a armád, ktoré bojovali na obidvoch stranách tzv. Veľkej vojny (1914 - 1918). Z iniciatívy Klubu vojenských veteránov Trenčín sa na vojenskom cintorína uskutočňujú pietne stretnutia dňa 11. novembra už od roku 2010 : viac >>>

foto č.13282b

Pietneho stretnutia sa zúčastňujú delegácie profesijných klubov

Stretnutí sa okrem členov profesijných klubov a mestských organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska zúčastňujú aj deti z neďalekej školy. Každým rokom sa stretnutí zúčastňuje aj mnoho občanov mesta Trenčín a jeho okolia. Dňa 11. novembra 2013 na vojenskom cintoríne zorganizovalo spomienkové stretnutie mesto Trenčín, ktoré okrem vyčistenia priestoru na vojenskom cintoríne zabezpečilo aj pripojenie sa trenčianskych zvonov k vyzváňaniu Zvona mieru nad mestom Rovereto : viac >>>Reportáž je prevzatá z You Tube

Dňa 11. novembra 2013 sa Dňa vojnových veteránov zúčastnila aj delegácia Klubu generálov Slovenska a "študentov" Akadémie tretieho veku, ktorá zaradila informáciu o tradícii a jej význame do svojho prednáškového a informačného programu. Prakticky v každej bývalej obci, ktoré sú súčasťou mesta Trenčín, sa nachádzajú pamätníky alebo pamätné tabule s menami mužov, ktorí zahynuli v dobe prvej a prípadne aj v druhej svetovej vojne.

Súvisiace informácie :

  • Památný zvon v Roveretu
  • Připojte se k Říčanské výzvě
  • Výzva Klubu vojenských veteránov Trenčín

    ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 14.11.2013 - aktualizované 18.11.2013