Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Trenčianska organizácia SZPB sa opäť mohla pochváliť bohatou celoročnou činnosťou

V Posádkovom klube Trenčín sa 28. 1. 2014 uskutočnila hodnotiaca členská schôdza Klubu vojenskej histórie základnej organizácie SZPB Trenčín 1, ktorej sa ako hostia zúčastnili predseda Oblastného výboru SZPB Trenčín Ján Holička, podpredseda Tomáš Švec, ktorý bol zároveň hosťom ako prezident Zväzu vojakov SR, tajomníčka Katarína Plevová, vedúci Posádkového klubu Trenčín Stanislav Martinák, predseda Klubu vojenských veteránov Peter Forgách, predseda trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR Jozef Krajčír a predsedníčka ZO 2 JDS v Trenčíne Tatiana Vidékyiová.

obr. 14287a

Schôdzu otvoril podpredseda Vieroslav Pelech, ktorý ju aj viedol. Zároveň medzi prítomnými členmi privítal aj priateľku Violu Oršulovú z Bojníc, jednu z dcér obete umučenej na Brezine – Viktora Kurilu z Dubodiela. Predseda Miroslav Ondráš predniesol správu o činnosti výboru a organizácie v minulom roku. Medzi spomenutými aktivitami nechýbala účasť členov na pietnych aktoch a spomienkach pri príležitosti osláv SNP na Brezine, či ukončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia Trenčína s prijatím priamych účastníkov protifašistického odboja u primátora, účasť na oslavách SNP na Jankovom vŕšku a tiež na spomienkovom akte pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, inak známeho aj ako Deň divých makov. Pravidelne sa koná na trenčianskom vojenskom cintoríne. Tak ako každý rok, aj v roku 2013 sa členovia stretli 30. decembra pri pamätníčku v Dušovej doline na Brezine, kde si pripomenuli obete fašistami umučené a práve v tých miestach na prelome rokov 1944 a 1945 zahrabané v hromadných hroboch.

obr. 14287c

Členovia absolvovali aj niekoľko zájazdov - na Morave sa zúčastnili slávnostného odhalenia pamätníka v Buchloviciach, venovaného štrnástim zahraničným vojakom zapojeným v odbojovej organizácii Obrana národa, ktorí na prelome rokov 1939 a 1940 ušli do zahraničia a bojovali proti nacistickým okupantom na rôznych frontoch druhej svetovej vojny. S Klubom vojenských výsadkárov z Trenčína sa v Křekove zúčastnili na pietnej spomienke na obete odvlečené do koncentračných táborov po atentáte na Reinharda Heydricha a tiež boli na zájazde po stopách hrdinov protifašistického odboja v Uhersko-hradištskom okrese, ktorý organizoval oblastný výbor SZPB. Zaujímavý bol aj zájazd do Bratislavy, kde sa účastníci poklonili pamiatke padlých sovietskych vojakov na Slavíne a na pozvanie poslanca Jaroslava Bašku navštívili Národnú radu SR. Členovia trenčianskeho SZPB nechýbali ani pri pietnom akte na Dukle, kde si pripomenuli krvavé boje počas karpatsko-duklianskej operácie.

obr. 14287d obr. 14287e

( po kliknutí sa foto zväčšia )

Členovia výboru tiež spolupracovali s oblastným výborom pri organizovaní turistického pochodu Vojenská päťdesiatka, pri zorganizovaní a konaní 7. ročníka stolnotenisového turnaja pri príležitosti 68. výročia oslobodenia Trenčína a tenisového turnaja pre mládež TENKUR, venovaného spomienke na umučené a pochované obete na Brezine. Ako ďalej informoval predseda: „Členovia výboru sa podieľali aj na organizovaní stretnutia pri synagóge, kde si účastníci pripomenuli 71. výročie vypravenia prvého transportu židovských spoluobčanov z Trenčína do koncentračných táborov 24. marca 1942. Zaujímavou aktivitou bola aj výstava venovaná pôsobeniu československých vojakov na Strednom východe a v Afrike, ktorá pre záujem bola inštalovaná aj v Bánovcoiach nad Bebravou a v roku 2014 poputuje aj na Moravu.“

obr. 14287f

V diskusii členovia hovorili na rôzne témy, vyjadrovali sa pochvalne o výborom zorganizovaných aktivitách a tiež opätovne vyzdvihli pravidelné stretnutia jubilantov dva razy do roka, ktoré sa pre nich stali milou udalosťou prinášajúcou príjemné zážitky zo stretnutia, spríjemňujúce jeseň života. Po odovzdaní Čestných uznaní členkám výboru – Magdaléne Babiakovej, Emílii Jakušovej a Oľge Kajabovej predsedom oblastného výboru SZPB Jánom Holičkom účastníci schôdze schválili nových členov výboru – Máriu Černěnkovú a Ľubomíra Brezovského a na záver aj uznesenie o činnosti organizácie na rok 2014.

Text a foto: Oľga Kajabová

Zvýšenie aktivít a rozšírenie činností ZO SZPB Trenčín - 1 bolo umožnené o.i. aj významnou finančnou podporou zo strany Mesta Trenčín. Výbor ZO aj touto cestou chce vyjadriť svoje poďakovanie Mestu Trenčín za finančný príspevok našej ZO v roku 2013.

Súvisiace informácie s fografiami a videoklipom :

  • Pri pamätníku na Brezine každý rok kladieme vence, pretože nezabúdame

    ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 7. 3. 2014