Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčianski výsadkári-veteráni hodnotili činnosť za rok 2013

Už desiaty krát sa v prvú februárovú sobotu v priestoroch Posádkového klubu Trenčín uskutočnila výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Členovia klubu dňa 1. februára 2014 privítali medzi sebou primátora mesta Mgr. Richarda Rybníčka, predsedu KVV SR plk.v.v. Antona Múdreho, sekretára klubu Jána Hanáka, predsedu Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Forgácha, predsedu trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov - pobočky SLZ M. R. Štefánika v Trenčíne pplk.v.v. Silvestra Kamenického, predsedov Oblastných KVV SR zo Žiliny Františka Glattera, z Bratislavy plk.v.v. Ladislava Hrehu s kolegom Mehešom, z Vrútkok plk.v.v. Petra Švrla, za Aeroklub Trenčín Štefana Krajčoviča a za Klub filatelistov Trenčín Jozefa Koreného. Srdečne boli privítaní aj predseda KVV Zlín mjr.v.v. Josef Krause s klubovými kolegami Josefom Zámečníkom a Josefom Vaškovicom.

obr. 14289a

Predseda trenčianskeho KVV SR vo svojej Správe o činnosti za rok 2013 obšírne vyhodnotil všetky aktivity organizované v hodnotenom roku a podiel každého člena na nich. V súlade so zameraním klubu tiež účasť na oslavách a spomienkových pietnych akciách pri výročiach oslobodenia mesta, ukončenia 2. svetovej vojny, vypuknutia SNP a iných významných výročí. Mnohí členovia sa zúčastňovali turistických pochodov organizovaných nie len na Slovensku, ale aj v susednom Česku, ako bol pochod na pamiatku paraskupiny CLAY-Eva v Hostišovej pri Bystřici pod Hostýnem a uctenie si pamiatky obetí heydrichiády v obci Křekov.

obr. 14289b

Členmi trenčianskeho KVV SR boli organizované prednášky na školách, strelecké súťaže v rodných obciach, tenisový turnaj v Trenčíne a mnohé ďalšie akcie. Tradíciou sa stal Deň vojnových veteránov, kde si 11. novembra na vojenskom cintoríne v Trenčíne uctili pamiatku vojakov padlých na všetkých bojiskách. Na pamiatku trenčianskeho rodáka, npor.i.m. Oldřicha Dvořáka, radistu paraskupiny STEEL, bol vyhotovený korešpondenčný lístok s jeho fotografiou, ktorý bol zaslaný spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku.

obr.14289c obr.14289d

Za činnosť v KVV SR boli ocenení J. Krajčír a B. Bočkay
( foto sa po kliknutí zväčší )

Predseda klubu vo svojej Správe poďakoval ako vedúcemu PK OS SR Stanislavovi Martinákovi za dlho ročnú starostlivosť, tak aj všetkým prítomným za spoluprácu a aktivity v priebehu roka 2013. Výročná členská schôdza prijala Plán svojej činnosti na rok 2014, schválila Správu o činnosti, Správu o stave členskej základne a hospodárenia za rok 2013. Zaviazala svojich členov zvýšiť účasť na aktivitách organizovaných aj inými klubmi s vojenským zameraním a spoločenskými združeniami v meste. Záver výročnej schôdze sa niesol v duchu výmeny skúseností a osobných rozhovorov všetkých prítomných pri káve a dobrom pohostení.

( Jozef Krajčír )

Súvisiaca informácia :

  • Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka
  • Spomienka na obete fašistickej okupácie v Křekove
  • Pocta štrnástim veteránom z Buchlovíc na Morave
  • Trenčianski výsadkári-veteráni vyhodnotili rok 2012

  • <<<  späť
    Vložené 18. 2. 2014