Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Spomienkové stretnutie k 69. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Trenčiansky región v období marec a apríl 1945 oslobodzovali vojská sovietskej 40. armády a 4. rumunskej armády v rámci bratislavsko-brnianskej operácie. V noci z 9. na 10. apríla prenikli do mesta od juhozápadu prvé jednotky oslobodzovacích jednotiek Červenej armády a likvidovali skupiny nemeckých vojakov ustupujúcich na pravý breh Váhu, ktoré však stačili zničiť obidva mosty ( cestný aj železničný ) cez Váh. Ráno 10. apríla 1945, oslobodili sovietski vojaci časť Trenčína na ľavom brehu Váhu. Po nich do mesta vstúpili aj rumunskí vojaci :

obr. 14295a

Nemcami zničený jediný cestný most v Trenčíne cez rieku Váh

Dva týždne po skončení vojny sa v dnešnom lesoparku Brezina našlo 7 hromadných hrobov a v nich 69 tiel mužov a žien. Dnes stoja na pamiatku obetí v lesoparku dva pamätníky: menší skromnejší a starší je v priestore ich vraždenia v Dušovej doline, novší a väčší pamätník na ich cintoríne je na hornom okraji "čerešňového" sadu. Pri prvom pamätníku sa príležitostne stretávajú občania mesta a turisti, pri pamätníku na cintoríne obetí si Trenčania pripomínajú výročia oslobodenia svojho mesta, ako aj výročia Slovenského národného povstania : je tu >>>

obr. 14295b obr. 14295c

Zničený železničný most a príchod rumunských jednotiek do Trenčína
( po kliknutí sa foto zväčšia )

69. výročie oslobodenia mesta sovietskymi a rumunskými jednotkami, pamiatku na vojakov, ktorí padli pri bojoch o Trenčín a na 69 umučených obetí okupantov a gardistov si 10. apríla 2014 pripomenuli Trenčania pri pamätníku v lesoparku na Brezine. Spomienkového stretnutia sa zúčastili aj delegácie trenčianskych organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Primátor mesta po skončení piety pozval príslušníkov protifašistického odboja s funkcionármi SZPB na tradičné stretnutie : je tu >>>

obr. 14295a

Pohreb padlých sovietskych vojakov na trenčianskom námestí

Spomienkového stretnutia na Brezine sa 10. apríla 2014 zúčastnilo aj niekoľko tried žiakov zo základných škôl. Ich účasť vytvára predpoklady na to, že na sovietskych a rumunských vojakov, ktorí padli pri bojoch o Trenčín, ako aj na obete nemeckých okupantov a slovenských gardistov nezabudne ani mladá generácia. Trenčianski členovia SZPB aj preto v meste prezentujú ciele a ideály účastníkov protifašistického odboja, ktorí bojovali po boku armád Spojencov v 2. svetovej vojne, za ktoré mnohí z nich položili aj svoje životy :

obr. 14295e obr. 14295f

Primátor mesta s delegáciou SZPB Trenčín a Klubu generálov SR
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Súvisiace informácie : Pri pamätníku na Brezine každý rok kladieme vence, pretože nezabúdame...
Je to reportáž s fotografiami a videoklipom z pietneho stretnutia pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Trenčín, doplnená informáciami a dobovými fotografiami o tragických udalostiach na Brezine v zime 1944 - 1945.

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 20. 4. 2014