Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Vyhodnotenie 39. ročníka turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín a OKST TTS Trenčín, Oblastná organizácia SZPB Trenčín a ZO SZPB Trenčín - 1 pripravili už 39. ročník známeho turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka". Podujatia, bolo otvorené 12. apríla 2014 pri mohyle na Jankovom vršku, sa zúčastnilo celkom 179 peších turistov a dvaja cyklisti. Najmladší peší účastník pochodu mal 7 a najstaršou bola 89 ročná turistka. Pochod bol súčasťou osláv 69. výročia oslobodenia mesta Trenčín od nacistických okupantov dňa 10. apríla 1945 : viac >>>

obr. 14296a

Registrácia účastníkov pochodu pri trenčianskej Sokolovni

Turistický pochod "Vojenská päťdesiatka" má 39 ročnú tradíciu

V roku 1973 sa zväzáci Vojenského útvaru 7717 na letisku v Trenčíne rozhodli koncom apríla zorganizovať päťdesiatkilometrový vojenský pochod od pamätníka obetí umučených okupantmi v druhej svetovej vojne na trenčianskej Brezine, horami cez Krásnu Ves po Pamätník SNP na Jankovom vŕšku. Veliteľ útvaru pplk. Bedřich Čaplický ako priamy účastník SNP túto akciu podporil. Organizátori vykonali rekognoskáciu terénu a prípravu trasy pre pochod. Po príchode na Jankov vŕšok pri vatre besedovali s veliteľom a priamymi účastníkmi SNP z okolitých dedín.

obr. 14296b obr. 142976c

Najmladší turista mal 9 rokov a najstaršia pochodujúca 89 rokov
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Prvý ročník Vojenskej päťdesiatky sa uskutočnil pri príležitosti 30. výročia SNP v roku 1974. Akcie sa zúčastnili vojaci z trenčianskych útvarov, Veliteľstva Východného vojenského okruhu a zamestnanci z Leteckých opravovní. Pochod sa začal položením kvetov k pamätníku na Brezine a skončil sa položením kvetov a vencov na hroby partizánov na Jankovom vršku. Naspäť do Trenčína sa všetci vrátili vojenskými autobusmi. Pochod každoročne organizovali vojaci VÚ 7717 až do jeho zrušenia v roku 1986. Keď sa po dvojročnej prestávke organizácie pochodu ujali trenčianski turisti, ponechali mu jeho pôvodný názov "Vojenská päťdesiatka".

obr. 14296d

Otvorenie pochodu sa konalo pri pamätníku na Jankovom vršku

Z ekonomických dôvodov sa po čase zmenil aj smer pochodu – začína sa pri pamätníku na Jankovom vršku a končí sa na predmestí Trenčína. Účastníkov pochodu po prezentácii v Trenčíne prepravujú na Jankov vršok autobusy prenajaté organizátormi. Turistický pochod, ktorého 39. ročník sa uskutočnil 12. apríla 2014, sa znova stáva obľúbenou akciou medzi turistami aj bežcami, o čom aj ich účasť 179 účastníkov na štyroch trasách. Z uvedeného počtu účastníkov bolo 54 žien a 122 mužov. Najmladším účastníkom pochodu bol 9 ročný Holba Lukáš, najstaršia turistka bola 89 ročná Marta Trebatická. Obidvaja turisti si zvolili trasu D na 15 km.

obr. 14296e

Pietny akt pri hroboch upálených partizánov na Jankovom vršku

Štatistické údaje o účasti na 39. ročníku pochodu Vojenská 50-ka

Pochodu sa zúčastnili členovia nasledujúcich turistických klubov takto : 18 z Dukla Trenčín, 29 z TTS Trenčín, 11 z LOT Trenčín, 9 z klubu Podjavorina, 8 z klubu Podlužany, 1 z Lokomotívy Bratislava, 2 z KST Dubnica, 3 z KST TVTK, 3 z Polar Alpin, 2 z Tesly Bratislava a 4 z VÚ Levice. Nečlenov turistických klubov z Trenčína a okolia bolo 65, 1 z Levoče, 3 z Nitry, 2 z N. Mesta n./Váh., 1 z Martina, 2 z Považskej Bystrice, 1 z Trnavy, 4 zo Zvolena a 1 zo Žiliny. Akcie sa zúčastnili aj dvaja cykloturisti. Na trase A pochodovalo 62 turistov, 49 na trase B, 21 na trase C a 47 na trase D.

obr. 14296f obr. 142976g

Cieľ pre trasu A, C a D bol pri kubranskej kyselke
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Z dôvodu, že turistický pochod "Vojenská päťdesiatka" sa časom stal neformálnou súčasťou pripomínania si výročí oslobodenia mesta Trenčín, ako aj jeho okolia, akciu aktívne podporujú aj trenčianske organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj – ZO SZPB Trenčín 1 aj touto cestou ďakuje Mestu Trenčín za finančnú podporu jej aktivít aj v roku 2014.

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 2. 5. 2014