Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944
( rozšírenie informácie sa pripravuje )

V priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici sa v dňoch 23. až 25. apríla uskutočnila medzinárodná konferencia Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Zorganizovali ju pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Vojenský historický ústav v Bratislave v spolupráci so Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Historickým ústavom SAV, Múzeom Varšavského povstania, univerzitami Mateja Bela v Banskej Bystrici a J. E. Purkyně v Ústi nad Labem.

obr. 14297a obr. 14297b

Otvorenie konferencie riaditeľom Múzea SNP a VHÚ Bratislava
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Riaditeľ múzea SNP Stanislav Mičev pripomenul, že konferencia je významná aj tým, že sa na nej zúčastňujú renomovaní historici nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Srbska, Bieloruska, Ukrajiny, USA, Nemecka, Slovinska a Izraela a jej cieľom je zasadiť SNP do celoeurópskeho kontextu v rámci skúmania druhej svetovej vojny. Riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník Miloslav Čaplovič dodáva, že konferencia je súčasťou celého cyklu. „Začali sme ho v roku 2011, keď sme mapovali situáciu v roku 1941. Táto konferencia je štvrtá v poradí. Chceme takto pripomenúť obdobie až do roku 1948. Na budúci rok v rámci 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny chceme zorganizovať medzinárodnú konferenciu v Liptovskom Mikuláši a pokloniť sa pamiatke vojakov na najväčšom cintoríne 1. čs. armádneho zboru na území Slovenska.“

obr. 14297c obr. 14297d

Na konferencii vystúpili napr. aj historici zo Slovinska a Srbska
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Konferenciu svojimi vystúpeniami obohatili aj vojenskí historici. Napríklad podplukovník v zálohe Peter Šumichrast sa venoval slovenskému letectvu v roku 1944, Milena Balcová technickému zboru slovenskej armády, plukovník v. v. Jozef Bystrický Slovákom v československom vojsku v roku 1944 či František Csefalvay zasa partizánom v povstaleckej obrane. Zaujímavý bol aj pohľad srbských a slovinských historikov na situáciu na Balkáne, ale napríklad aj poľský na zastúpenie Poliakov v SNP. Svoju vlastnú vojenskú jednotku síce nakoniec nevytvorili, ale pôsobili v mnohých povstaleckých a partizánskych jednotkách.

obr. 14297e obr. 14297f

Slovenskí historici z VHÚ Bratislava a historici z univerzít v Česku
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Naopak Slováci vo Varšavskom povstaní áno. Slovenská samostatná 535 čata Armiji krajowej pod velením podporučíka Slováka Miroslava Ihringha bola v rámci Varšavského povstania jediná nepoľská vojenská jednotka. Boli v nej Slováci, Poliaci, Česi, Ukrajinci, Arméni i Gruzínci, spolu takmer sedem desiatok povstalcov. Ako jediná mala právo mať vlastnú slovenskú a nie poľskú zástavu. Izraelský historik Ješajahu Andrej Jelinek zasa pripomenul nie veľmi známu účasť Židov v SNP.

( text a foto: Jozef ŽIAK )

Konferencie sa zúčastnila aj delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s Pavlom Sečkárom, predsedom ÚR SZPB. Za Česko-slovenskú obec legionársku vystúpil Ferdinand Vrábel, ktorý je aj autorom podrobnejšej informácie o priebehu konferencie : otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 27.4.2014 - aktualizované 28.4.2014