Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Trenčiansky Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj vystavuje (2)
( táto informácia bude postupne aktualizovaná )

Dvaja členovia trenčianskeho Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj - ZO SZPB Trenčín 1, vytvorili v spolupráci s historikmi tri výstavy o čs. zahraničnom odboji v druhej svetovej vojne. Ako prvá vznikla výstava s názvom Karol Pajer - hrdina protifašistického odboja. Výstava je venovaná pamiatke mladého slovenského učiteľa, dobrovoľníka čs. vojska vo Francúzsku, ktorý sa podieľal na záchrane stoviek bezprizorných detí a padol v boji proti nemeckým okupantom :  viac >>>

obr.14298a obr.14298b

Otvorenie prvej výstavy o čs. zahraničnom odboji v PK Bratislava
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Druhá výstava o Československom odboji vo Francúzsku (1939-1940) vznikla rozšírením panelov výstavy prvej, ktoré uvádzali dôvody a cestu K. Pajera k odchodu do Francúzska. Jej autorom je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu Bratislava. Autorom výstavy o Čs. vojsku na Strednom východe a v severnej Afrike (1940-1943) je opäť J. Bystrický. Vyrobenie všetkých troch výstav sponzoroval Juraj Nedorost, ktorý zabezpečuje aj ich prepravu nie len po Slovensku, ale aj v zahraničí.

obr.14298e obr.14298f

Všetky tri klubové výstavy sú v rozsahu max. 13 panelov a mobilné
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Trenčiansky Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj - ZO SZPB Trenčín 1, vymenil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu Československý odboj vo Francúzsku (1939-1940). Bola otvorená 29. apríla 2014 a otvorenia sa zúčastnil aj autor výstavy, historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu Bratislava. Tretiu výstavu s názvom Čs. vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike klub otvoril 2. mája v mestečku Pozlovice na Morave. Obidve výstavy boli prevezené z mesta Slavičín, kde boli od 29. marca 2014 prístupné verejnosti v miestnej Sokolovni.

obr.14298c obr.14298d

Otvorenie druhej výstavy o čs. zahraničnom odboji v Pozloviciach
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj neformálne spolupracuje s členmi Klubu přátel histórie Slavičínska, ktorí zabezpečujú o.i. inštalácie výstav trenčianskeho klubu na Zlínsku. Výstavu o účastníkoch protifašistického odboja na Slavičínsku prezentuje v Trenčíne a jeho okolí Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj :  viac >>>

Publikácia Československý odboj vo Francúzsku ( 1939-1940 )  je tu >>>

( administrátor )

<<<  späť
Vložené 4. 5. 2014