Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Aktivity trenčianskych klubov k výročiam Veľkej vojny

V trenčianskej kasárni bývalého c. k. pešieho pluku 71, dnes Kasárne SNP, sa dňa 5. júna 2014 konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 96. výročia Kragujevskej vzbury a blížiaceho sa 100. výročia vzniku prvej svetovej vojny. Stretnutie pri pamätníku 44 popravených vojakov náhradného práporu „drotárskeho“ pluku za vzburu v Kragujevci inicializoval Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj - ZO SZPB Trenčín 1, pôsobiaci pri PK Trenčín :  viac >>>

obr. 14301aa obr. 142301ab

Spomienkové stretnutie pri pamätníku 44 popravených vojakov
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po vypovedaní vojny Srbsku ( 28. augusta 1914 ) sa začali v Trenčíne zhromažďovať tisíce zmobilizovaných vojakov pre c.k. peší pluk 71 a pre honvédsky pluk 15, spolu asi 15 000 mužov. Dňa 8. augusta sa konalo na Hornej Sihoti slávnostne odovzdanie zástavy a prísaha 4000 vojakov 71. pluku, o dva dni neskôr sa konal rovnaký akt pre 3600 príslušníkov 15. honvédskeho pluku. Pre nedostatok miesta v kasárni ubytovali honvédov v táboroch okolo Trenčianskej Turnej. Obidva pluky boli potom odoslané na front do Haliče proti ruskej armáde :  viac >>>

obr. 14301ba obr. 142301bb

Panely o histórii c.k. pešieho pluku 71 a čs. légií vo Veľkej vojne
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po pietnom stretnutí v trenčianskej kasárni bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená výstava k blížiacemu sa 100. výročiu vzniku 1. svetovej vojny. Výstava približuje Veľkú vojnu dobovými dokumentmi z fondu Štátneho archívu Trenčín, fotografiami, poštovo-historickými dokumentmi z obdobia 1. svetovej vojny zásielkami, vyznamenaniami a medailami zo zbierok členov klubov, ktoré pôsobia v PK Trenčín. Doplňujú ju aj exponáty uniforiem a zbraní z prvej svetovej vojny z depozitu Trenčianskeho múzea :  viac >>>

obr. 14301ca obr. 142301cb

Prezentácia vojenských vyznamenaní z Veľkej vojny a odbornej literatúry
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj prezentuje na výstave stručnú históriu c. k. pešieho pluku 71, Kragujevskej vzbury vojakov jedného z jeho pochodových práporov pluku a existenciu čs. zahraničného vojska ( čs. légií ) vo Veľkej vojne. Po vypuknutí vojny sa totiž sformovali vo Francúzsku aj v Rusku z českých a slovenských krajanov prvé dobrovoľnícke jednotky, ktoré bojovali proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Neskôr sa sformoval v zahraničí aj politický odboj s cieľom vytvoriť spoločný česko-slovenský štát. Zahraničné čs. vojsko ešte neexistujúceho štátu bojovalo po boku dohodových štátov a prispelo k odtrhnutiu sa Česka a Slovenska od habsburskej monarchie :  viac >>>

obr. 14301da obr. 142301db

Prezentácia poštových dokumentov a poštový lístok s pečiatkou výstavy
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Výstava v Posádkovom klube Trenčín je otvorená denne od 9,00 do 17,00 h do 18. júla 2014. K výstave vydal trenčiansky Klub filatelistov ( KF 52-19 ) ako organizátor výstavy aj príležitostný poštový lístok s neúradnou prítlačou a príležitostnú poštovú pečiatku k vernisáži výstavy :  viac >>>

Súvisiace informácie :

  • Stručná história C. a K. pešieho pluku 71 - úvod k 90. výročiu vzbury
  • Stručná história C. a K. pešieho pluku 71 - publikácia vo formáte pdf
  • Vypovedanie vojny Srbskému kráľovstvu - publikácia vo formáte pdf
  • Československé légie v 1. svetovej vojne - pomôcka vo formáte ppt
  • Slováci v československých légiách (1914-1918) - súbor formátu ppt
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 4.7.2014 - Aktualizované 5.7.2014