Informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja o priebehu II. svetovej vojny
11222a 11222b 11222d 11222f 11222h

Veľké sovietske ťaženie na východnom fronte v roku 1944 (1)
( Modré nápisy slúžia ako prepínače informácií )

V roku 1943 si iniciatívu na bojiskách druhej svetovej vojny vybojovali Spojenci. Po víťazstve nad nemeckými a talianskymi vojskami v Afrike sa v septembri vylodili v Taliansku. Po kapitulácii jeho fašistického režimu 8. októbra 1943 invázne vojská Spojencov uviazli na opevnenej línii nemeckých okupačných vojsk. Na východnom fronte postupovali sovietske vojská už od augusta 1943 na južnom úseku, v októbri prekonali Dneper a oslobodzovali západ Ukrajiny. Sústredený tlak Spojencov od leta 1943 začal demoralizovať proti nim bojujúce štáty Osi.

Koordinácia operácií Spojencov na bojiskách

Po konferenciách predstaviteľov západných Spojencov v Casablance a Káhire sa v novembri 1943 uskutočnila v Teheráne prvá konferencia najvyšších predstaviteľov Sovietskeho zväzu, USA a Veľkej Británie. Boli na nej dohodnuté hlavné zásady pre povojnové mierové usporiadania sveta ako aj ďalšia koordinácia vojenských akcií na hlavných bojiskách vojny. Západní Spojenci potvrdili sľub otvoriť druhý front v Európe vylodením do Francúzska v máji 1943 a Stalin na podporu invázie začať veľké ofenzívy Červenej armády na východnom fronte. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

Jarné ofenzívy Červenej armády v roku 1944

Na pravobrežnej Ukrajine začala Červená armáda (ČA) útočiť už koncom decembra 1943 vojskami 1. ukrajinského frontu na žitomírskom a berdičevskom smere. Na začiatku januára 1944 prešli do útoku aj vojská 2. ukrajinského frontu. Do polovice januára 1944 vojská oboch frontov postúpili do hĺbky 40 až 200 km. V priestore Korsuň-Ševčenskij obkľúčili zoskupenie vojsk nepriateľa v sile asi 10 divízií, ktoré do polovice februára zlikvidovali. Zatiaľ čo sa vojská 4. ukrajinského frontu ČA pripravovali na oslobodenie Krymu, vojská 1., 2. a 3. ukrajinského frontu začali v marci 1944 etapu oslobodzovania pravobrežnej Ukrajiny. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

V priebehu bojov sa priblížili k východným Karpatom, 26. marca dosiahli hranice Rumunska a ČA začala boje na územiach juhovýchodnej a strednej Európy. Za jeden a pol mesiaca bojovej činnosti sovietske vojská oslobodili celé územie pravobrežnej Ukrajiny, čím a vytvorili podmienky aj pre oslobodenie Krymu a začatie oslobodzovania východných oblastí Poľska. Krym oslobodili vojská 4. ukrajinského frontu a Samostatnej prímorskej armády v súčinnosti s Čiernomorským loďstvom aj s partizánmi. Boje o Krym prebiehali od 8. apríla do 12. mája 1944. Sevastopol bol oslobodený 9. mája 1944. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.14303ma1
Situácia na východnom fronte v roku 1944
( po "kliknutí" sa mapka zväčší )

Na severozápadnom smere v období od polovice januára do začiatku marca 1944 sovietske vojská viedli útok na plánovaných smeroch, spôsobili veľké straty nepriateľovej Skupine armád Sever, ktorá už 15 mesiacov obliehala Leningrad. Jeho oslobodenie sa stalo hlavnou úlohou ČA na severe frontu. Po prelomení blokády Leningradu 30. januára postúpila ČA o 220 až 280 km na západ. Ofenzíva na Karelskej šiji ukončila konflikt s Fínskom, ktorého vojska prinútili na ústup a znova obsadili územia anektované v roku 1940. Po podpise prímeria sa ČA sústredila na vyhnanie Nemcov zo ZSSR. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

V polovici roku 1944 prebiehala frontová línia od Barentsovho mora, západne Murmanska, cez Onežské a Ladožské jazero, Karelskú šiju, severozápadne od Viebska a Mogileva, po rieke Pripiať, východne od Koveľu, severne od Kišineva, pozdĺž rieky Dneste k Čiernemu moru. Celková dĺžka frontovej línie dosiahla 4500 km. Na západnom strategickom smere sa v Bielorusku bránila Skupina armád Stred a krídelné zväzky Skupín armád Sever a juh. Velenie ČA naplánovalo zničiť ich sily, aby si vytvorilo podmienka pre rozvíjanie útoku v Pobaltí a na južnom strategickom smere.Video je prevzaté z YouTube
Video s komentárom v anglickom jazyku je tu : otvoriť >>>

Po spojeneckej invázii do Normandie zaútočili 24. júna štyri sovietske fronty na strednom úseku východného frontu. ČA začala rozsiahlu útočnú činnosť v Bielorusku a na ľvovskom smere. Jej vojská do konca júna obkľúčili aj zničili tridsaťtisícové zoskupenie nemeckých vojsk pri Vitebsku, v priestore Bobriuska a oslobodili mestá Orša, Mogilev a ďalšie. Operácia Bagration spôsobila najťažšiu porážku nemeckých vojsk v druhej svetovej vojne. Koncom augusta boli vojská ČA už v Pobaltských štátoch, v Poľsku a na rumunských hraniciach. Za niekoľko mesiacov stratili Nemci pol milióna mužov a ČA onedlho vstúpila na územie Nemecka. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

Nasledujúca (2. časť) informácie s prílohami je tu : otvoriť >>>

Zdroj fotografií a máp : Wikipedia


<<<  späť
Vymenené 10.6.2019 - Aktualizované 15.10.2019