Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Aktivity trenčianskych klubov zamerané na 70. výročie SNP
( rozšírenie informácie pripravujeme )

Pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia Slovenského národného povstania sa členovia klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín zúčastnili viacerých podujatí na Slovensku aj v susednom Česku. Členovia Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj (KVH-PFO) a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) Trenčín-1 zúčastnili rady spomienkových stretnutí a osláv výročia. Okrem účasti na niekoľkých podujatiach organizovaných mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Oblastnou organizáciou SZPB a vládou SR sa ďalšie dva kluby pripojili k iniciatíve Klubu filatelistov 52-19 a prispeli svojimi exponátmi na výstavu v Posádkovom klube Trenčín :

obr.14305a

Slávnostné stretnutie TSK s účastníkmi protifašistického odboja
( po kliknutí sa foto zväčší )

Stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Celkom šestnásť účastníkov protifašistického odboja v druhej svetovej vojne - členov ZO SZPB Trenčín 1 a jej traja aktivisti boli 18.augusta pozvaní na slávnostné stretnutie k 70. výročiu SNP, na ktorom zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) prejavili úctu a vďaku takmer pol stovke priamych účastníkov protifašistického odboja z celého Trenčianskeho kraja. Predseda TSK Jaroslav Baška, podpredseda TSK Jozef Trstenský a prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec odovzdali červené ruže, ďakovné listy a knihy o Trenčianskom samosprávnom kraji priamym účastníkom protifašistického odboja aj funkcionárom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov :  viac >>>

obr.14305b

Oslavy 70. výročia SNP pod mohylou partizánov na Jankovom vršku
( po kliknutí sa foto zväčší )

Krajské oslavy 70. výročia SNP na Jankovom vŕšku

Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Bánovce nad Bebravou a mesto Partizánske, obec Uhrovec a Oblastný výbor SZPB Trenčín zorganizovali tradičné krajské oslavy Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku. V okolí pamätníka, partizánskeho skanzenu a nového múzea partizánskej brigády Jána Žižku sa stretli občania miest a obci zo širokého okolia s priamymi účastníkmi národnooslobodzovacích bojov. Osláv sa zúčastnili aj členovia ZO SZPB Trenčín 1, mnohí aj s rodinnými príslušníkmi. Pavol Liška, aktivista trenčianskych organizácií SZPB a priamy účastník SNP vystúpil na oslave so slávnostným príhovorom :  viac >>>

obr.14305c

Spomienkové stretnutie pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine
( po kliknutí sa foto zväčší )

Spomienková slávnosť k 70. výročiu SNP v Trenčíne

Mesto Trenčín usporiadalo k 70. výročiu Slovenského národného povstania 26. augusta 2014 tradičnú spomienková slávnosť v lesoparku Brezina pri Pamätníku umučených na cintoríne obetí okupantov a ich domácich pomáhačov. S príhovorom na stretnutí vystúpil dlhoročný člen ZO SZPB Trenčín - 1 Ľudovít Kaliský, priamy účastník bojov v druhej svetovej vojne a SNP. Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček po spomienkovom stretnutí pozval všetkých účastníkov protifašistického odboja a členov výboru ZO SZPB Trenčín 1 a 2 na mestský úrad, kde im poďakoval za ich aktívnu účasť v bojoch proti nacizmu v druhej svetovej vojne :  viac >>>

obr.14305d

Panely s prezentáciou KVH-PFO a ZO SZPB Trenčín 1 o SNP
( po kliknutí sa foto zväčší )

Výstava k 70. výročiu SNP v Posádkovom klube Trenčín

Výstava v Posádkovom klube Trenčín vznikla z iniciatívy členov Klubu filatelistov 52-19 Trenčín, ktorý vydal k 70. výročiu SNP výročiu celkom päť poštových lístkov. Slovenská pošta Trenčín 1 zabezpečila k otvoreniu výstavy príležitostnú poštovú pečiatku na tému výročia SNP a výstavy. Okrem ich zaujímavej a tradične veľmi hodnotnej filatelistickej expozície sa k iniciatíve filatelistov pripojil aj Klub numizmatikov a faleristov s prezentáciou zbierok zameraných na Povstanie a Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj - ZO SZPB Trenčín 1 s prehľadom informácií o prípravách, vzniku aj priebehu Povstania a prezentáciou postojov bývalých čs. legionárov na Slovensku k SNP. Výstava bude otvorená do 2. októbra 2014 :  viac >>>

obr.14305fa obr.14305fb

Dva z piatich poštových lístkov vydaných KF52-19 TN k výročiu SNP
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Okrem toho sa 22 členov KVH-PFO a ZO SZPB Trenčín zúčastnilo celonárodných osláv SNP v Banskej Bystrici dňa 29. augusta 2014 a Oblastným výborom SZPB Trenčín vyslaní členovia ZO na Krajské oslavy SNP na vrchu Roh ako aj slávnostné stretnutia v okolitých obciach :  viac >>>

Súvisiace informácie :

  • Pred 69. rokmi sa začalo SNP + 4 videoklipy
  • Slovenské národné povstanie (1)
  • Slovenské národné povstanie (2)
  • Slovenské národné povstanie (3)
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 4.9.2014