Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj"
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Účastníci protifašistického odboja na Dni Ozbrojených síl SR v Trenčíne
( táto informácia bude postupne aktualizovaná )

Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR sa 22. septembra na Veliteľstve pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné zhromaždenie. Prítomná bola aj delegácia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vedená predsedom Jánom Holičkom. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj účastníci protifašistického odboja, členovia základných organizácií SZPB v Trenčíne.

obr.14309a obr.14309b

Pred slávnostným nástupom Veliteľstva Pozemného vojska OS SR
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Prítomným sa prihovoril veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad a hneď na úvod nadviazal na odkaz slovenského dobrovoľníckeho zboru v bitke s cisárskymi jednotkami pri Brezovej pod Bradlom v roku 1848. Toto prehĺbilo národné povedomie a revolučné cítenie Slovákov a iniciovalo ďalšie národnooslobodzovacie a národno-emancipačné aktivity, ktoré historicky vyústili do dnešnej slovenskej štátnosti. Na počesť tohto bojového vystúpenia si 22. september pripomíname ako Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky : Vojenská organizácia septembrovej výpravy

Po veliteľovi vystúpil aj prezident Zväzu vojakov SR a podpredseda Oblastného výboru SZPB v Trenčíne plk.v.v. Tomáš Švec, ktorý ocenil doterajšiu spoluprácu velenia s oblastným výborom a jeho podporu a tiež poďakoval za pozvanie na slávnostné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili aj ešte žijúci vojnoví veteráni – účastníci druhej svetovej vojny. Po príhovoroch generál Ondřej Novosad odovzdal vybraným príslušníkom veliteľstva pozemných síl vojenské medaily a odznaky náčelníka Generálneho štábu OS SR ako ocenenie za prácu v prospech veliteľstva a slovenských ozbrojených síl.

obr.14309c obr.14309d

Nástup pred pamätnými tabuľami odbojárov na budove PV OS SR
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Na záver slávnostného zhromaždenia veliteľ a delegácia SZPB položili vence pod pamätné tabule umiestnené pri vchode do budovy veliteľstva. Treba pripomenúť, že práve táto budova bola počas druhej svetovej vojny dejiskom, kde generál Ján Golian v utajení so svojimi spolubojovníkmi pripravoval ďalšie hrdinské vystúpenie slovenského národa - Slovenské národné povstanie, ktoré sa zapísalo do novodobých dejín Slovenska a zaradilo nás do medzinárodnej víťaznej koalície národov bojujúcich proti nacizmu a fašizmu.

obr.14309c

Odovzdávanie pamätných listov veliteľom PV OS SR odbojárom

Po spomienkovom akte pred pamätnými tabuľami generálov a dôstojníkov, organizátorov a účastníkov protifašistického odboja v II. svetovej vojne, pozval brigádny generál Ondřej Novosad delegáciu SZPB na krátke stretnutie, na ktorom zotrval v rozhovoroch s vojnovými veteránmi. Zároveň im pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR odovzdal pamätné listy. Na záver sa odbojári podpísali do Pamätnej knihy Veliteľstva Pozemných síl OS SR.

( Text a foto Oľga Kajabová )

Súvisiace informácie : Revolúcia v rokoch 1848 – 1849


<<<  späť
Vložené 7. 10. 2014