Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Pripomenuli si štúrovské tradície

Rok 2015 je pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vyhlásený za rok Ľudovít a Štúra. V tejto súvislosti sa po celom Slovensku konajú rôzne podujatia, stretnutia a spomienky. A pretože naši členovia vyznávajú aj iné hodnoty, nielen pamiatku obetí druhej svetovej vojny, výbor Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 zorganizoval pre členov zájazd do Uhrovca, kde navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Ľudovít Štúr a Trenčín

Ľudovít Štúr je najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života 19. storočia a je veľmi úzko spätý s Trenčínom. Korene jeho rodiny siahajú až do roku 1718, keď sa v Hámroch (dnes súčasť Trenč. Turnej) narodil Michal Štúr. Mal syna Pavla, ktorý sa neskôr presťahoval do Lubiny, kde si zriadil dielňu na výrobu súkna. Narodil sa mu syn Samuel a ten po štúdiách nastúpil za učiteľa a organistu v Trenčíne. Tu sa zoznámil a oženil s Annou Michalcovou. Ľudovít bol ich druhým dieťaťom, ale narodil sa už v Uhrovci, kde otec prijal výnosnejšie učiteľské miesto. Po smrti otca sa matka vrátila do Trenčína, kde sa o ňu starala jediná dcéra a kde je aj pochovaná. Ľudovít ju tu často navštevoval a popri tom sa stretával s katolíckymi a evanjelickými kňazmi, aby ich spojil v záujme uznania kodifikácie slovenčiny.

Múzeum Ľ. Štúra a A. Dubčeka

obr. 15328c obr. 15328d
Múzeum je v pôvodnej uhrovskej škole - obr. sa po kliknutí zväčšia

Účastníci zájazdu mali v Uhrovci pripravený zaujímavý program. Navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra, ktoré sa nachádza v jeho rodnom dome a je národnou a kultúrnou pamiatkou. Prvú expozíciu tu otvorili v r. 1965 pri príležitosti osláv 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Vtedy pred domom zasadili aj lipu, ktorá má práve päťdesiat rokov. Expozícia zachytáva životné osudy, dielo a odkaz Ľ. Štúra, mysliteľa, a kodifikátora spisovnej slovenčiny. V deväťdesiatych rokoch tu zriadili aj pamätnú izbu Alexandra Dubčeka, pretože v tomto dome sa v roku 1921 narodil aj on.

obr. 15328e obr. 15328f
Položenie venca k pamätným tabuliam - obr. sa po kliknutí zväčšia

Ľudia si hneď na začiatku v pamätnej izbe pozreli video o jeho živote a vzápätí ich sprievodkyňa previedla múzeom. Mali možnosť prezrieť si úplne novú expozíciu doplnenú o veľa dokumentov a múzejných exponátov. „Napriek tomu ešte budeme do pripravovaných osláv expozíciu dopĺňať o ďalšie získané dokumenty,“ skonštatovala sprievodkyňa. Po prehliadke sa účastníci zájazdu zhromaždili na nádvorí múzea a predseda ZO SZPB Trenčín 1 Miroslav Ondráš a poslankyňa NR SR Anna Vitteková, ktorá sa zájazdu tiež zúčastnila, na určené miesto umiestnili veniec.

obr. 15328g
Pred Múzeom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci

Uhrovské múzeum

Z Múzea Ľ. Štúra účastníci zájazdu prešli do Uhrovského múzea, kde si pozreli rozsiahlu expozíciu, ktorá dokumentuje život obyvateľov Uhrovca. Jeho územie napriek nepriaznivým terénnym a životným podmienkam bolo osídlené od praveku. „Od druhej polovice 16. storočia boli vlastníkmi celého uhrovského panstva príslušníci rodiny Zay, ktorá tu žila až do druhej svetovej vojny. Najskôr bývali v rozľahlom hrade nad Uhrovcom, neskôr sa presťahovali do kaštieľa, ktorý vybudovali v obci,“ načrela do histórie obce sprievodkyňa.

obr. 15328h obr. 15328i
Na návšteve Uhrovského múzea - obr. sa po kliknutí zväčšia

Obyvateľstvo sa zaoberalo najmä poľnohospodárstvom, pestovalo hrozno na víno a ovocie v sadoch, ktoré spracovávalo sušením. Postupne sa začal zvyšovať počet remeselníkov a rozvíjať priemysel. Vznikla tu súkenka, neskôr bola vybudovaná známa skláreň. Jej výrobky boli známe po celom svete. V druhej polovici 19. storočia bola založená továreň na výrobu drobných výrobkov z dreva, neskôr sa preorientovala na výrobu vychádzkových palíc. V roku 1875 vznikla rezbárska škola, ktorá bola na úrovni umeleckej priemyslovky.

obr. 15328j
Pred pamätníkom Ľudovíta Štúra v centre obce

Účastníci zájazdu si pri peknom počasí ešte obhliadli rozľahlý chátrajúci kaštieľ, úhľadne upravené námestie s dominujúcou sochou Ľudovíta Štúra, zašli si na obed. Nastúpili do pripraveného autobusa a vydali sa na spiatočnú cestu do Trenčína. Navzájom sa zhodli, že v Uhrovci strávili príjemný deň.

( Text a foto Oľga Kajabová )

Zájazdom do Uhrovca výbor ZO SZPB Trenčín 1 prispel k realizácii prvého bodu poslania SZPB : Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním, v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave Slovenskej republiky.  Múzeum Ľ. Štúra, A. Dubčeka a Uhrovského múzea, v ktorom je časť jeho expozície zameraná aj na účasť rodákov v SNP, je názornou ukážkou spojenia dvoch významných konkrétnych odkazov národnooslobdzovacieho boja Slovákov v predchádzajúcich dvoch storočiach.

Obr.15328k Nad Uhrovcom sa nachádza na neďalekom Jankovom vršku aj jeden z najvýznamnejších pamätníkov SNP, pri ktorom vybudovala Oblastná organizácia SZPB Trenčín múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku. Delegácie z Trenčína aj zo širokého okolia ho navštevujú nie len pri oslavách SNP - svedčí o tom aj kniha návštev. ( Fotografia sa po "kliknutí" zväčší.) Prezentácia múzea je tu :  otvoriť  >>>

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 22. 10. 2015