Akcia "Antropoid" sa skočila v Prahe 18. júna 1942 smrťou čs. výsadkárov
   Jozef Gabčík Jan Kubiš Josef Valčík Adolf Opálka Jaroslav Švarc Josef Bublík Jan Hrubý

Pripomenuli sme si akciu ANTROPOID v Prahe

Praha - 18. júna 2008 : Na Resslovej ulicu sme si spoločne s Klubom vojenských výsadkárov SR z Trenčína pripomenuli už 66. výročie boja a hrdinskej smrti čs. dobrovoľníkov Jozefa Gabčíka, Jana Kubiša a ďalších piatich parašutistov proti obrovskej presile nacistických okupantov v pravoslávnom chráme Cyrila a Metoda.

...  ...  ...
Ráno 18. júna na Reslovej ulici

Vence a kytice k pamätnej tabuli položila ministerka obrany ČR so zástupcom náčelníka generálneho štábu Armády ČR, predseda Senátu ČR, predseda poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, podpredseda vlády ČR, diplomatický zbor, zahraniční hostia, vojnoví veteráni a ďalší predstavitelia štátu a Armády ČR.

...  ...  ...
Pietny akt na Reslovej ulici

Za Slovenskú republiku položil veniec plk. Ing. Alexander Sidorjak, vojenský pridelenec Ozbrojených síl SR a delegácia Klubu vojenských veteránov Zväzu vojakov SR a oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. S pocitom hrdosti sme si vypočuli hymny Slovenskej a po nej Českej republiky !

...  ...  ...
Pri pamätníku parašutistov čs. armády v zahraničí

Po pietnom akte na Resslovej ulicu sme položili spoločne s Klubom vojenských výsadkárov SR z Trenčína veniec k pamätníku parašutistom čs. armády v zahraničí pred areálom ČVUT. Za Slovenskú republiku veniec položil plk. Ing. Alexander Sidorjak, vojenský pridelenec Ozbrojených síl SR v Českej republike s delegáciou Rady Klubu vojenských výsadkárov SR. Aj na tomto mieste zaznela ako 1. hymna Slovenskej republiky a po nej hymna Českej republiky !

...  ...  ...
Návšteva Armádneho múzea Žižkov

Počas návštevy Prahy sme si prezreli aj expozíciu Vojenského historického ústavu Praha, Armádneho múzea Žižkov, zameranú na vznik a činnosť čs. légií v priebehu 1. svetovej vojny a bojovú činnosť Čechov a Slovákov v dobe 2. svetovej vojny na pozadí svetových udalostí.

 <<< späť
Aktualizované 13. 7. 2008