Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčania si pripomenuli 71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ( KVH PFO ) – Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín usporiadali dňa 10. mája 2016 tradičné slávnostné stretnutie k 71. výročiu ukončeniu druhej svetovej vojny v Európe. Začalo sa zvukovým záznamom hlásenia Jurija B. Levitana o vojenskej porážke Nemecka podpisom bezpodmienečnej kapitulácie v Berlíne a víťaznom ukončení druhej svetovej vojny :Videoklip s hlasom J. B. Levitana je prevzatý z YouTube

Spomienkového stretnutia sa zúčastnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, prednosta Okresného úradu Trenčín Štefan Bohúň s delegáciou, zástupcovia Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, delegácia Oblastného výboru SZPB Trenčín, priami účastníci protifašistického odboja v druhej svetovej vojne, členovia klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín a členovia mestských ZO JDS.

obr. 16339a obr. 16339b
Otvorenie stretnutia pred pamätnou tabuľou na PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vedúci PK Trenčín Stanislav Martinák po privítaní hostí a účastníkov stretnutia odovzdal slovo predsedovi TSK Jaroslavovi Baškovi, tiež členovi KVH PFO / ZO SZPB Trenčín 1. Predseda TSK vo svojom príhovore pripomenul význam a najmä odkaz porážky nacizmu a fašizmu v druhej svetovej vojne pre súčasnosť aj pre Slovensko. Po príhovoroch a položení venca k pamätnej tabuli členmi ZO SZPB Trenčín 1 pozvali organizátori účastníkov stretnutia do vestibulu divadla v Posádkovom klube Trenčín na prezentáciu knihy Š. Štefloviča, účastníka bojov na území ZSSR aj o Dukliansky priesmyk.

obr. 163379c obr. 16339d
Položenie venca k pamätnej tabuli členmi ZO SZPB Trenčín 1
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vo vestibule divadla v PK Trenčín po privítaní predstavil M. Ondráš člena ZO SZPB a účastníka čs. zahraničného odboja Štefana Štefloviča, autora knihy o jeho zážitkoch a bojoch ako vojaka Rýchlej divízie, vyslanej bojovať proti ZSSR, neskôr ako člena domáceho odboja v okupovanej Odese a príslušníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Autor pamätí sa zúčastnil bojov ako veliteľ pešej roty pri poľskom meste Dukla a na duklianskom bojisku, v ktorých bol ťažko ranený. Krátkym videoklipom o vpáde Slovenskej armády do ZSSR a bojoch čs. vojakov o Dukliansky priesmyk bola priblížená doba a situácia popísaná v pamätiach.

obr. 163379e obr. 16339f
Prezentácia pamätí Štefana Štefloviča z bojov na východnom fronte
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po uvedenej prezentácii autora pamätí s názvom „Útek z moci šelmy“ venoval Š. Šteflovič po jednom výtlačku svojich pamätí predsedovi TSK aj ďalším hosťom slávnostného stretnutia a prezentácie. Získať uvedenú knihu mohli aj ostatní účastníci podujatia a potom odpovedal jej autor na otázky hostí, účastníkov prezentácie. Uvedeného slávnostného stretnutia s prezentáciou pamätí Š. Štefloviča sa zúčastnili aj reportéri TV Považie, ktorá reportáž z celého podujatia zaradila do svojho spravodajstva. V súčasnej dobe je dostupne na konci videoklipu tu : otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 30. 05. 2016