Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
clipb clipc Rokovanie ÚR KVV SRv Žiline clipe clipf

XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km - cross
( upravená informácia a nová výsledková listina )

Dňa 28. mája 2016 za slnečného počasia sa vo 12 kategóriách juniorov, dospelých, vojakov a vojačiek prezentoval rekordný počet 271 (!) pretekárov. Súčasne prebiehala aj prezentácia detí vo vekových kategóriách od 2 do 12 rokov, pre ktoré boli pripravené bežecké disciplíny na vzdialenosti primerané veku. O 9,00 hodine sa na priestranstve pred vchodom do kasární 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline pri buste generála in memoriam Jozefa Gabčíka zhromaždil veľký počet bežcov, ich rodinných príslušníkov, milovníkov športu a členov Klubu vojenských výsadkárov, aby sa za účasti ministra obrany SR, predsedu Žilinského samosprávneho kraja, viceprimátora Mesta Žiliny, predsedu SZPB, riaditeľov krajského a okresného policajného zboru a zástupcov ambasády USA a Ruska zúčastnili otvorenia tohoročného preteku.

obr.16340a
Otvorenie XXII. ročníka Memoriálu J. Gabčíka pri kasárňach 5. PŠU

Jednotlivé delegácie po privítaní veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia položili k buste národného hrdinu vence. Následne odzneli pozdravné prejavy ministra obrany SR a predsedu ŽSK, slávnostný akt ukončila štátna hymna. Pretekári nastúpili do pristavených motorových vozidiel, ktoré ich presunuli spolu s hosťami na miesto štartu preteku do Poluvsia.

16340b 163340c
Pieta pri pamätníku pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Poluvsí
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Po nástupe pri pomníku Jozefa Gabčíka pri jeho rodnom dome pozdravila prítomných primátorka Rajeckých Teplíc a masu 271 pretekárov - medzi nimi viacerých zahraničných o 10,00 hodine odštartoval výstrelom zo samopalu prezident Klubu vojenských výsadkárov SR plk.v.v. Tuček. Z nástupu sa rodinní príslušníci s deťmi odobrali na štadión v areáli kasární, kde boli pripravené bežecké disciplíny pre deti každého veku a následne udeľovanie cien; účastnícky diplom a darčekový balíček dostalo každé dieťa. Na viacerých miestach v areáli kasární potom prebiehali atraktívne ukážky armády, hasičov a polície.

obr.16340d
Štart memoriálu pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Poluvsí

Hostia po návrate z Poluvsia boli prijatí v klubovni Klubu vojenských výsadkárov. Bol k dispozícii stánok s občerstvením, v stánku Všeobecnej zdravotnej poisťovne si verejnosť mala možnosť testovať viaceré životne dôležité funkcie a v jedálni pluku sa od 11,00 hodiny podával všetkým zúčastneným vrátane ich sprievodu guláš. Pred 11,00 hodinou za zvukov hudobnej skupiny AYA pribiehali do cieľa na štadióne v kasárňach prví pretekári. O 12,30 hodine bolo udeľovanie cien prvým piatim pretekárom v každej kategórii.

16340e 163340f
Skupina hostí memoriálu zo zahraničia a zo spriatelených klubov.
Príprava cien pre najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Ročník 2016 bol mimoriadne vydarený; žičilo počasie, zúčastnilo sa cca 250 detí, štartovalo rekordný počet pretekárov, potešiteľné bolo veľké množstvo juniorov. Celková účasť bola asi 2.000 osôb. Akcia prerástla čisto športový rozmer o čom svedčí aj prítomnosť zástupcov dôležitých štátnych inštitúcii a veľvyslanectiev na zahájení. Ide súčasne o dôstojnú oslavu a uctenie si pamiatky hrdinu 2. svetovej vojny Jozefa Gabčíka, veliteľa komanda Anthropoid, ktoré vykonalo čin svetového významu. Na otvorení odznelo konštatovanie, že Gabčík nebol len hrdinom ako osoba, ale je symbolom disciplíny, statočnosti a obetavosti a kytica položená k jeho pomníku je kyticou položenou k pomníku každého vojaka, ktorý obetoval svoj život za slobodu a mier! Akcia robí veľmi dobré meno armáde vo verejnosti a je súčasne neoficiálnym majstrovstvom armády v krose. Je súčasne oslavou Medzinárodného dňa detí u ktorých je pre pestrosť atrakcii a veľmi dobrú organizáciu čím ďalej - tým viac vyhľadávaná.Videoreportáž TV Severka je umiestnená na YouTube

Memoriál Jozefa Gabčíka je významnou medzinárodnou športovo-spoločenskou akciou, podporovanou Ministerstvom obrany SR, Žilinským samosprávnym krajom, Mestom Žilina, Nadáciou Pontis /KIA/ a ojedinelými sponzormi. Hlavnými organizátormi sú Klub vojenských výsadkárov SR a 5. pluk špeciálneho určenia. Akcia má priaznivý ohlas v tlači a televízii a je súčasťou celoslovenskej termínovej listiny bežeckých akcií. Výsledková listina XXII. ročníka MJG je už tu: otvoriť >>>

( Text : Ján Hanák - Foto : Miro Ondráš )

Pri príležitosti 90. výročia narodenia a 60. výročia hrdinskej smrti Jozefa Gabčíka mu jeho rodáci, bývalí aj dnešní výsadkári a občania Žiliny odhalili dňa 24. mája 2002 dôstojný pamätník. Je umiestnený v parku pred vchodom do kasární pluku, ktorý nesie jeho meno. Pripomína skutok muža, ktorý nezaváhal pred nebezpečenstvom a splnil svoje poslanie za cenu aj svojho života. Zahynul v duchu prísahy vojaka a vlastenca - v beznádejnej situácii dal prednosť smrti pred zajatím. Podrobnejšia informácia o odhalení pamätníka je tu : otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 2. 6. 2016 - Aktualizované 8. 6. 2016