Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Posledný čs. parašutista genpor. Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny
( Aktualizáciu informácie pripravujeme )

V posledný januárový deň tohto roku si naši kolegovia výsadkári z Klubu vojenských výsadkových veteránov z Jindřichova Hradce a 43. výsadkový prápor Chrudim pripomenuli 95. výročie narodenia generálporučíka Jaroslava Klemeša. Rodák z Čadce je posledný žijúci československý parašutista, ktorý bol vysadený do vtedy Protektorátu Čiech a Moravy k plneniu spravodajských úloh. Náš Klub vojenských výsadkárov si tohto významného vojaka pripomenul informáciou č. 288, keď vtedy pán generál oslavoval svoje 92. narodeniny. Viac je tu >>>

obr.17353a
Oslava 95. narodenín genpor.v.v. J. Klemeša v klube 43.vpr. Chrudim

K oslavám životného jubilea sa pripojili vysokí vojenskí činitelia Českej republiky. Za Ozbrojené sily Slovenskej republiky oslávencovi blahoželal generálporučík Ing. Pavel Macko, zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Kluby vojenských výsadkárov SR si veľmi cenia prístup nášho pána generála, pretože takýmto hrdinom je potrebné vzdávať úctu a vážiť si ich. Ako člen výboru KVV Trenčín som si dovolil v mene nášho klubu poďakovať pánu generálovi Mackovi za veľmi významný akt : „Vážený pán generál, medzi nami bývalými výsadkármi ČR a SR je teraz aktuálne pripomenúť si životné jubileum genpor. Jaroslava Klemeša, rodáka z Čadce. Bolo mi potešením vidieť Vás, ako si ctíte tohto človeka, vojaka, výsadkára. Všetky naše Kluby vojenských výsadkárov SR o ňom veľmi dobre vedia a vážia si ho. Náš KVV Trenčín má informáciu o ňom už dlhšie na svojej webovej stránke. Vážený pán generál, ďakujem Vám za seba aj za KVV Trenčín. Želám Vám všetko dobré. S pozdravom plk.v.v. Ing Jozef Krajčír, Trenčín“.Videoklip o gen. J. Klemešovi je prevzatý z You Tube

So súhlasom pána generála zverejňujem jeho slová :„Pán plukovník, ďakujem pekne za Vašu reakciu aj podporu. Veľmi ma teší, že nezabúdate na našich vojnových veteránov, nech už skončili v ČR alebo SR. Mimochodom, pán generál sa nielen narodil v Čadci, ale krátko po tom sa rodina (otec bol "financ") presťahovala do Skalice, kde pán generál vyrastal až do doby ilegálneho opustenia republiky a jeho zaujímavej cesty na fronty druhej svetovej vojny. Keďže aj ja som vyrastal na Záhorí a maturoval v Skalici, tak Jarda je naozaj Záhorák a hrdo sa k nemu hlásime. Ešte pred rokom sme plánovali a hľadali cestu ako ho ešte raz dostať do Skalice, ale bohužiaľ, jeho zdravotný stav mu to už neumožňuje. Sme veľkí kamaráti a modlím sa, aby mu pán Boh doprial ešte nejaký ten čas medzi nami - k jeho radosti a nášmu prospechu. Len ma mrzí ako sa vojnový slovenský štát zachoval k jeho otcovi. To, že ho cesta zaviala po vojne do Čiech, je len zhoda okolností, on je a zostane veľkým Čechoslovákom, je verný aj ČR aj SR. Som rád, že ani naši výsadkári na neho nezabudli a ďakujem Vám za to! A všetkým členom klubu želám pevné zdravie, veľa elánu a všetko dobré!“

obr.17353b
genpor. v.v. J. Klemeš v krypte chrámu Cyrila a Metoda v Prahe
pred bustami jeho kolegov - parašutistov J. Kubiša a J. Gabčíka

Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR v Trenčíne želá pánu genpor. v.v. Jaroslavovi Klemešovi ešte dlhé roky životamedzi svojimi výsadkármi.

Text : Jozef Krajčír

Súvisiace informácie :

  • Genmjr. Macko zablahoželal významnému vojnovému veteránovi
  • V osmnácti utekl Jaroslav Klemeš bojovat proti nacistům
  • Genpor. Jaroslav Klemeš - jeho životopis na Wikipédii
  • Unikátní snímky : Kdo byli výsadkáři z "Platinum - Pewter"
  • ( Administrátor )

    <<<  späť
    Vložené 22.2.2017 - Aktualizované 6.3.2017