Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Trenčania si slávnostne pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

V utorok 9. mája sa pri pamätnej tabuli pripomínajúcej oslobodenie mesta v 2. svetovej vojne, umiestnenej pri vchode do Posádkového klubu Trenčín, uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. Zúčastnil sa ho prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec, zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a veteráni druhej svetovej vojny Pavol Liška, Štefan Šteflovič a Karol Steklý, delegácia trenčianskeho mestského úradu, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku a ďalších občianskych združení.

obr. 17360a
Otvorenie slávnostného stretnutia pred PK Trenčín

Účastníkov slávnostného stretnutia na úvod privítal vedúci Posádkového klubu Trenčín Stanislav Martinák. Po zaznení záznamu vyhlásenia legendárneho hlásateľa rádia Moskva Jurija Levitana o víťazstve Červenej armády nad fašistickým Nemeckom a jeho úplnej porážke sa prítomným prihovoril predseda KVH PFO a ZO SZPB Trenčín 1 Miroslav Ondráš : „V tomto roku si v pokrokových krajinách sveta 8. alebo 9. mája pripomínajú 72. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe dobytím vojenského víťazstva Spojencov nad fašizmom a nacizmom. Uvedené významné výročie si 8. mája pripomenuli predovšetkým v krajinách, ktoré sa podieľali na porážke fašistického Talianska, nacistického Nemecka a na oslobodzovaní od nimi okupovaných krajín, ako aj od ich domácich kolaborantských vlád. V bývalom Sovietskom zväze - dnešnej Ruskej federácii a vo väčšine následníckych, dnes už samostatných štátoch, nazývajú druhú svetovú vojnu Veľkou vlasteneckou vojnou a víťazstvo svojich predkov slávia 9. mája. Boli to predovšetkým vojaci ich bývalej Červenej armády, ktorá dobyla Berlín, hlavné mesto nacistického štátu, ktorý spôsobil takmer celej Európe v tom čase neuveriteľné utrpenie a obrovské škody. Aj preto Organizácia spojených národov vyzvala členské štáty, mimovládne organizácie a jednotlivcov, aby si každý rok pripomínali tieto dva májové dni. V Trenčíne si obyvatelia už tradične pripomínajú výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe pri pamätnej tabuli umiestnenej pri vchode do budovy Posádkového klubu Trenčín."

obr. 17360b
Delegácie a hostia slávnostného stretnutia 9. mája 2017

Príčiny druhej svetovej vojny

Druhá svetová vojna, rozpútaná predovšetkým nacistickým Nemeckom, bola najväčšou tragédiou ľudských dejín nielen počtom asi 60 miliónov obetí, ale aj vlastným charakterom a krutosťou. Jej príčiny spočívali v nedôslednom ukončení prvej svetovej vojny a nepochopiteľnej politike predovšetkým Francúzska a Veľkej Británie, teda víťazných štátov Dohody. Po rozpútaní vojny najmä vojenské sily Nemecka a Japonska dosahovali v prvých rokoch na všetkých frontoch víťazstvá. Situácia sa zmenila až na prelome rokov 1941 - 1942, keď vojská Sovietskej armády odrazili nemecký nápor pred Moskvou. Výsledok bitky predznamenal obrat vo vojne v prospech ZSSR a západných Spojencov ( Veľkej Británie a USA ). Bitka o Stalingrad v roku 1943 už znamenala zásadný obrat vo vojne. Západní spojenci zastavili v rokoch 1942 - 1943 nemecké ťaženie v severnej Afrike, v roku 1943 dobyli Sicíliu a úspešne sa v roku 1944 vylodili v Normandii. Červená armáda vytlačila vojská agresora z územia bývalého ZSSR, vstúpila na územie Nemecka, jeho satelitov, ako aj nimi okupovaných štátov vo východnej, južnej a strednej Európe.

obr. 17360c
K pamätnej tabuli na PK položil veniec zástupca
primátora mesta Trenčín a traja vojnoví veteráni

Kapitulácia porazeného Nemecka

Na prelome apríla a mája 1945 už bolo iba otázkou času, kedy nacistické Nemecko bude donútené podpísať bezpodmienečnú kapituláciu. Červená armáda 2. mája 1945 dobyla Berlín, no nepodarilo sa jej ani po samovražde Adolfa Hitlera dohodnúť kapituláciu už prakticky porazeného Nemecka. Podpísali ju až 7. mája 1945 o 2.41 hodine v Remeši predstavitelia Nemecka a ôsmi spojeneckí generáli z Veľkej Británie, Spojených štátov amerických, Sovietskeho zväzu a Francúzska. Preto sa 8. mája 1945 do 23.01 hodiny mali skončiť všetky boje. Sovietske vedenie si však presadilo, aby dokument podpísali aj najvyšší nemeckí velitelia v dobytom Berlíne.Súčasťou víťazného pochodu ČA v Moskve 24. júna 1945
bolo pohodenie ukoristených nemeckých bojových zástav.
Videoklip je prevzatý z You Tube >>

Opakovaný podpis bezpodmienečnej kapitulácie

Posledný akt podpisu bezpodmienečnej kapitulácie všetkých nemeckých, kdekoľvek sa nachádzajúcich ozbrojených pozemných, námorných a vzdušných síl, sa zopakoval v noci z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v Berlíne - Karlhorste. Jej podpisom vstúpila do platnosti 8. mája o 23.00 hodine v noci stredoeurópskeho času. V Sovietskom zväze vtedy bolo už po polnoci, teda 9. mája. Bojové akcie sa však 8. mája neskončili. Niektorí fanatickí nemeckí velitelia bojovali v Česku a severnej Juhoslávii až do 15. mája. Posledná nemecká ponorka sa vzdala až začiatkom júna 1945. Aj napriek týmto udalostiam sa druhá svetová vojna v Európe formálne skončila 8. mája 1945 o polnoci stredoeurópskeho času. Významnú udalosť ohlásil svetu legendárny hlásateľ rádia Moskva Jurij Levitan, ktorého nahrávku sme si vypočuli v úvode nášho slávnostného stretnutia. Po nej nasledoval príhovor Winstona Churchila, vtedajšieho premiéra Veľkej Británie, ktorá ako jediná krajina odolala nemeckej expanzii a bojovala od vypuknutia vojny až do jej skončenia na všetkých jej bojiskách. Vo svete sa však vojna ešte neskončila. Mimo Európy sa bojovalo takmer štyri mesiace. V Pacifikuí bojovali americké vojská s japonskými a na Ďalekom východe sa do útoku na Japonsko pripojil aj Sovietsky zväz. V auguste Spojené štáty americké zvrhli atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki, čo urýchlilo rozhodnutie Japonského cisárstva ku kapitulácii, ktorú podpísalo 2. septembra 1945. Druhá svetová vojna sa teda skončila definitívne až 2. septembra 1945.

obr. 17360d
Časť pozvaných čestných hostí na stretnutí 9. mája 2017

Znova sa ozývajú vyznávači fašistických, nacistických a ľudáckych ideológií

Miroslav Ondráš sa v príhovore dotkol aj súčasnej situácie konštatovaním: „Dnešné významné výročie si pripomíname aj preto, lebo aj u nás sa znova ozývajú vyznávači fašistických, nacistických a ľudáckych ideológií, ktoré spochybňujú význam porážky nacistického Nemecka, oslobodenia Slovenska ako aj pozitíva, že časť našich predkov bojovala v zahraničí po boku spojencov a že doma povstali proti nemeckým okupantom, či domácej ľudáckej vláde. Veď práve vďaka ním je dnešné Slovensko považované za následnícky štát, ktorého občania bojovali po boku spojencov a aktívne sa podieľali na porážke nacistického Nemecka. A to aj napriek tomu, že vláda vojnovej Slovenskej republiky bola prvým spojencom Nemecka a vyslala vojakov bojovať proti Sovietskemu zväzu!“ Tiež uviedol: „najhoršie ale je, že sa túto pravdu neučí ani naša mládež, ktorá o protifašistickom odboji a najmä o účasti našich občanov v ňom nevie takmer nič. Aj preto sme na dnešné stretnutie pripravili malú prezentáciu nami pripravovanej publikácie o účasti 1. československého armádneho zboru na oslobodzovaní nášho územia v rokoch 1944 - 1945. Jeden z jeho vojakov a nižších veliteľov je dnes medzi nami, môže to dosvedčiť, lebo na rozdiel od niektorých súčasných „tiež-historikov“ bol pri tom osobne...“

obr. 17360e
Po stretnutí sa konala prezentácia pripravovanej publikácie

Venček pod pamätnú tabuľu spoločne zavesili vojnoví veteráni Štefan Šteflovič, Karol Steklý, Pavol Liška a Patrik Žák, zástupca primátora mesta Trenčín. Po slávnostnom spomienkovom akte sa jeho účastníci presunuli do vestibulu posádkového klubu kde im Miroslav Ondráš prezentoval už spomenutú brožúrku ako základ pripravovanej výstavy a publikácie.

Berlín - Karlhorste – múzeum venované víťaznej Červenej armáde

V Kalhorste - berlínskej budove, kde na konci druhej svetovej vojny sídlilo sovietske velenie a kde bola podpísaná konečná a bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk, sa nachádza múzeum venované sovietskej armáde. Je chvályhodné, že aj v dnešných časoch, keď sa objavujú snahy o prekrúcanie histórie druhej svetovej vojny, obyvatelia Berlína zachovali toto múzeum, dodnes sa oň vzorne starajú a privítajú ochotne každého návštevníka, či skupiny záujemcov, ktorí si chcú pozrieť expozície múzea a najmä z hľadiska histórie významnú miestnosť vtedajšieho sovietskeho štábu, kde bola podpísaná kapitulácia Nemecka a tým skončená najväčšia tragédia plná krutosti a miliónov ľudských obetí.

( Text a foto : Oľga Kajabová )

Súvisiace informácie : Nacistické Nemecko v 2. svetovej vojne spoločne porazili Spojenci (1939 – 1945)

( administrátor )


<<<  späť
Vymenené 18. 5. 2017