VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO CaK PEŠIEHO PLUKU 71
  Poprava dňa 8. 6. 1918 na Stanovlianskom poli Pomník 44 popravených vojakov v Kragujevaci Slovenská poštová známka Pamätník 44 popravených vojakov v Trenčíne 8. júna 1918 po poprave na Stanovlianskom poli
Pieta pri pamätníku 44 obetí Kragujevskej vzbury "drotárskeho" pluku

Deväťdesiatdeväť rokov uplynulo odvtedy, ako sa na sklonku prvej svetovej vojny v srbskom Kragujevaci, v mestečku ležiacom asi 140 kilometrov juhovýchodne od Belehradu, vzbúrili slovenskí vojaci náhradného práporu c.k. pešieho pluku 71 - Galgótzy. Hovorilo sa mu aj "drotársky" pluk, pretože jeho mužstvo dopĺňali odvedencami z Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. Slúžili v ňom teda starí otovia, pradedovia a ich rodinní príslušníci väčšiny dnešnej populácie majúcej pôvod v uvedených regionoch. V povedomí Trenčanov sú dnes známe predovšetkým tragické udalosti jeho náhradného práporu z júna 1918 v meste Kragujevac.

obr. 16341a obr. 16341b
Pieta pri pomätníku 44 popravených vojakov v roku 2016
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín - 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín si už tradične pripomínajú obete vzbury pri pamätníku 44 popravených slovenských vojakov bývalého trenčianskeho pluku. Spomienkové stretnutie k 99. výročiu vzbury sa uskutočnilo 8. júna o 14,00 hodine v dnešnej Kasárni SNP pred pamätníkom popravených vojakov. S príhovorom k účastníkom stretnutia vystúpil predseda KVH-PFO Miroslav Onráš.

Základné minformácie o pluku

Trenčiansky Cisársky a kráľovský peší pluk č. 71 Galgótzy bol plukom spoločnej rakúsko-uhorskej armády. Vznikol 1. februára 1860 v Benátkach. Bojoval v prusko-rakúskej vojne (1866) aj v Bosne pri potlačení povstania (1878) a zúčastnil sa (1880 -1882) okupácie Bosny a Hercegoviny. V roku 1882 sa stálou posádkou veliteľstva pluku, jeho dvoch poľných práporov, náhradného práporu a doplňovacieho veliteľstva až do vypuknutia 1. svetovej vojny stal Trenčín. Mesto vybudovalo pre pluk nové "Fridrichove" kasárne - dnes Kasárne SNP s hlavným vchodom pred železničnou stanicou Trenčín a autobusovou stanicou SAD.

obr. ktn_01 obr. ktn_01
Dočasné veliteľstvo na námestí a vtedajšie Fridrichove kasárne
c.k. pešieho pluku 71 v Trenčíne na prelome 19. a 20. storočia

Pluk bol doplňovaný regrútmi z už uvedených troch žúp na území dnešného Slovenska. Z hľadiska národnostného zloženia malo v roku 1914 približne 85 % kmeňového stavu mužstva pluku slovenský pôvod. Po vypuknutí vojny bol pluk v auguste 1914 nasadený na v Haliči proti Rusku, od novembra 1916 proti Taliansku na rieke Soča a od jesene 1917 na rieke Piave. Obrovské straty na životoch vyvolali v radoch najmä prostých vojakov vlnu nespokojnosti a značne otriasli ich bojovou morálkou, čo sa o.i. prejavilo aj vzburou navrátilcov v náhradnom prápore pluku v Kragujevci. Podrobnejšie informácie o histórii pluku sú tu : otvoriť >>>


  radový vojak
Gemeiner
  rotný
Feldwebel
  dôstoj. zástupca
Offizierstellvertreter
Blúza vojaka v egalizácii
C. a K. pešieho pluku 71 Blúza vojaka c.a k.pp 71

práporčík  
Fänrich
nadporučík  
Oberleutnat
podplukovník  
Oberstleutnat
Pre c.k. peší pluk 71 bolo určené "vyloženie"
vo farbe "račia červená"so žltými gombíkami

Náhradný prápor pluku bol v máji a júni 1918 dislokovaný v posádkovom meste Kragujevac. Jeho úlohou bolo pripraviť na taliansky front jeden z ďalších doplnkov, ktorý mal byť zostavený z čerstvo odvedených mladých vojakov a navrátilcov z ruského zajatia, ako aj zo starších záložníkov. Mnohí zajatci boli v Rusku už od roku 1914 a 1915 až do podpisu Brest-litovskej dohody, podľa ktorej ich Rusko muselo vrátiť do Rakúsko-Uhorska. Na to čo mnohých z nich čakalo doma nemohli byť pripravení. Uvedená skutočnosť, ako aj zloženie veliteľského zboru zohrali negatívnu úlohu v nasledujúcoch udalostiach : otvoriť >>>

Základné minformácie o vzbure

Vzbura vypukla večer 2. júna 1918, keď sa vojaci vracali z vychádzky a vojak Martin Riljak sa pod vplyvom alkoholu dostal do stretu s poddôstojníkom Antonom Bednárom. Riljaka sa však zastali ostatní vojaci, ktorí Bednára zbili a množstvo ďalších so zbraňou v ruke vyšlo medzi 21. a 22. hodinou z kasární a rozhodlo sa postaviť proti nasadeniu jednotky na fronte. Väčšina nováčikov sa vzbure vyhla a z miesta utiekla k budove veliteľstva, časť vzbúrencov sa chcela zmocniť skladu munície. Druhá skupina prenikla k železničnej stanici, kde prerušila telegrafné spojenie. Sklad munície ani železničnú stanicu sa však nepodarilo obsadiť.Videoklip z filmu "Styridsaťštyri" je prevzatý z YouTube

Veliteľ náhradného práporu podplukovník Artúr Marx povolal na potlačenie vzbury jednotky dragúnov a delostreleckú batériu, ktoré po vyčistení mesta zaútočili na kasárne. Vzbúrenci sa po delostreleckej paľbe a pre nedostatok streliva napokon vzdali. O piatej hodine 3. júna bola vzbura potlačená. Po určení účastníkov vzbury sa 8. júna konal stanný vojenský súd, ktorí z 81 vzbúrencov odsúdil 44 vojakov k trestu smrti a mnohých ďalších k dlhoročným trestom väzenia. Poprava zastrelením sa konala za mestom na starej srbskej strelnici. Priebeh popravy je opísaný v informácii o spomienkovom stretnutí k 95. výročiu vzbury a popravy tu : viac >>>

Poznámka : V multimediálnej informácii o c.k. pešom pluku 71 a Kragujevskej vzbure, zostavenej k 95. výročiu popravy 44 vzbúrencov, nie sú z dôvodu zastavenia činnosti použitého servera funkčné vložené videoklipy. Ich prenesennie na server YouTube bude prebiehať postupne...

( administrátor )


<<<  späť
Vymenené 4. 6. 2018