Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Oslavy dvoch pre Slovákov významných výročí v Brezovej po Bradlom
( viac informácií k textu zobrazenom kurzívou je v prílohe )

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín -1 uskutočnil v soboru 22. septembra 2018 zájazd na oslavy dvoch významných výročí v Brezovej pod Bradlom. Prvým bolo 170. výročie malej ale víťaznej bitky časti oddielu slovenských dobrovoľníkov s jednotkami maďarských milícií 22. októbra 1848. Druhým bolo 25. výročie Dňa Ozbrojených síl SR, odvodený od dátumu už uvedenej bitky prvej výpravy, organizovanej Slovenskou národnou radou za práva Slovákov v Uhorsku. V revolučnom roku 1848 ovládli Uhorský snem maďarskí nacionalisti, ktorí odopreli rovnaké práva nemaďarským národom v Uhorsku. Časť z nich sa rozhodlo si svoje práva vybojovať aj vojenskou silou. otvoriť >>>

obr.18391a obr.18391b
Návšteva výstavy o živote a diele Dušana S. Jurkoviča
fotografia pred pamätníkom slovenských dobrovoľníkov
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

22. septembra slovenskí vojaci na počesť víťazného bojového úspechu slovenských dobrovoľníkov v roku 1848 v Brezovej pod Bradlom už 25 rokov oslavujú ako „Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ (OS SR). Slávnostné zhromaždenie sa v ten deň už tradične konajú na námestí M.R. Štefánika, pred ktorým sa nachádza pamätník na počesť dobrovoľníkov slovenských povstaleckých jednotiek v revolučných rokoch 1848 -1849. Účastníci zájazdu z Trenčína pred začiatkom oslavy navštívili Národný dom Štefánikov, aby si prezreli výstavu venovanú pamiatke významného slovenského architekta D.S. Jurkoviča.

Deň OS SR v Brezovej pod Bradlom 22.10.2018 :( videoklip je prevzatý z You Tube )

Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky si vojaci aj verejnosť pripomenuli na námestí M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom slávnostným nástupom jednotiek aj štábov jednotlivých veliteľstiev. Oslavy sa na pozvanie Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu SR zúčastnili okrem pozvaných hostí zo domova aj zo zahraničia tiež delegácie veteránov a profesijných klubov z celého Slovenska. Na záver osláv delegácie účastníkov slávnostného zhromaždenia položili vence k pamätníku bitky slovenských dobrovoľníkov na Prietržskej ceste, ktorú tam vyhrali v boji s jednotkami maďarských nacionalistov 22. septembra 1848.

obr.18391c obr.18391d
Na dvore Múzea M.R. Štefánika pred jeho pamätníkom
V ev. kostole kde mal gen. M.R. Štefánik krst aj pohreb
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

Po slávnostnom nástupe, na ktorom boli ocenení medailami viacerí vojaci aj veteráni, si mohli na námestí ostatní účastníci osláv prezrieť bojovú techniku OS SR alebo sa pozerať prezentácie jednotiek čestných stráží, dynamické ukážky z výcviku a kultúrny program. Účastníci klubového zájazdu z Trenčína mali priamo na námestí zabezpečený obed, na ktorý si vybrali jedlá z menu ešte pred odjazdom autobusu z Trenčína. Po dobrom obede a krátkej prechádzke mestom, spojenej s fotografovaním, sa účastníci zájazdu prepravili do Košarísk, rodnej obce generála M.R. Štefánika.

obr.18391e
Časť účastníkov zájazdu pri mohyle M.R. Štefánika na Bradle
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

Prvou zastávkou v Košariskách bola návšteva Múzea M.R. Štefánika, na dvore ktorého Trenčania položili k jeho pamätníku kyticu kvetov. Druhou zastávkou bol ev. kostol pri múzeu - bývalej fary, v ktorom bol Štefánik jeho otcom privítaný do života krstom aj v ktorom sa konal jeho pohreb pred uložením jeho tela do prvého hrobu. Po krátkom oddychu pri káve sa účastníci zájazdu presunuli k mohyle M.R. Štefánika na vrch Bradlo. Mohylu pre neho navrhol architekt D.S. Jurkovič a odhalená bola 90 rokov pred návštevou Trenčanov. Spoločnou fotografiou pred mohylou bol splnený aj posledný bod programu zájazdu.

Odkazy na podrobnejšie súvisiace informácie sú tu : otvoriť >>>

( text M. Ondráš, Foto O. Kajabová a A. Švančara )

<<<  späť
Vložené 22.10.2018