Informácie o priebehu 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny v Trenčíne
  Tr. Biskupice TN-Istebník Tr. Turná Srbská kaplnka TN Vojen.cintorín TN Hámre Zamarovce

Odhalenie pamätnej tabule na "srbskej" kaplnke v Trenčíne
( počiatočná informácia )

Veľká (prvá svetová) vojna sa začala 28. júla 1914 vypovedaním vojny Rakúsko-Uhorskom susednému Srbskému kráľovstvu a skončila sa až 11. novembra 1918 v Compiegne podpisom prímeria Nemeckom. Vojna mala pre Srbské kráľovstvo aj národ mimoriadne tragické následky - 30% jeho obyvateľov bolo, a to často brutálnym spôsobom, usmrtených. Hospodárstvo štátu bolo vydrancované alebo zničené, srbské cintoríny boli husto rozosiate po teritóriu severnej Afriky aj celej Európy. Okrem cintorínov na bojových poliach, zostali hroby aj pri zajateckých táboroch a nemocniciach. Jeden z nich sa nachádza aj v meste Trenčín, na ktorom boli uložené pozostatky obetí z územia Kráľovstva SHS po exhumácii hrobov na dvoch vojenských cintorínoch a uložené v kostnici na mestskom cintoríne. Informácie o kaplnke SHS v Trenčíne sú tu : otvoriť >>>

obr.18393a obr.18393a
Otvorenie stretnutia pred kaplnkou SHS
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny bola 9. novembra 2018 na tzv. srbskej kaplnke, stojacej na trenčianskom mestskom cintoríne, odhalená pamätná tabula. Spomienkové stretnutie pripravil Srbsko-Slovenský spolok SLOGA (súžitie) Trenčianske Teplice v spolupráci s Mestským úradom Trenčín a Trenčianske Teplice, Občianskym združením „Podunavlje“ Bratislava a ZO SZPB Trenčín - 1. Súčasťou pravoslávnej kaplnky vo vojenskej časti cintorína je aj kostnica s kosťami 172 osôb v malých rakvách, obetí Veľkej vojny, pochádzajúcich z bývalého „Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov“. Všetci zahynuli na zranenia a infekčné choroby počas prvej svetovej vojny vo vojenskej nemocnici a infekčných barakoch v Trenčíne.

obr.18393c obr.18393d
Výzdoba a vence v kaplnke SHS
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po privítaní hostí a účastníkov spomienkového stretnutia moderátorom, zaznení štátnej hymny Srbska a Slovenska sa k účastníkom stretnutia prihovoril konateľ spolku SLOGA („súžitie“) Rajko Salihbegovič, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a za veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku prvý konzul Dragan Stojović. Pravoslávny kňaz otec Jakub vykonal obrad za zosnulých, s ekumenickým požehnaním vystúpil plk.v.v. Jaroslav Balocký. Nasledovalo odhalenie pamätnej tabule so znakom Kráľovstva SHS a textom v srbštine aj slovenčine. Napokon pri znení srbskej vojenskej piesne položili organizátori a delegácie účastníkov stretnutia vence do kaplnky aj pod pamätnú tabulu. Slávnostné stretnutie ukončili zvuky vojenskej večierky.( videoklip je prevzatý z You Tube )

Okrem organizátorov a hostí sa odhalenia pamätnej tabule zúčastnili aj delegácie generálov a dôstojníkov vojenských profesijných klubov, členov ZO SZPB Trenčín -1 a trenčianskych ZO JDS, žiakov 6. základnej školy, členov srbských a ruských krajanských spolkov a občianskych združení, ako aj viacerých občanov mesta Trenčín. Súčasťou spomienkového stretnutia k 100. výročiu ukončenia vojny aj na srbskom fronte bola tiež výstava, inštalovaná spolkom SLOGA v Posádkovom klube Trenčín. Na archívnych dokumentoch prezentovala približne 80 rokov trvajúce priateľstvo medzi mestami Trenčín a Kragujevac spoluprácu, založené na udalostiach súvisiacich so vzburou jednotky „trenčianskeho“ c.k. pešieho pluku 71 a popravou 44 vojakov z radov vzbúrencov v Kragujevci 6. júna 1918.

obr.18393e obr.18393f
Pamätná tabuľa na kaplnke SHS
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Spomienkové stretnutie s odhalením pamätnej tabule obetiam Veľkej vojny, pochádzajúcim z územia Balkánu, na „srbskej“ kaplnke s kostnicou v Trenčíne, rozšírené o dokumentárnu výstavu, bolo súčasťou projektu, venovaného 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov. Výstava „Vernosť za vernosť - Trenčín a Kragujevac 1918-2018“ bola slávnostne otvorená verejnosti 9. novembra 2018 o 11:30 hodine v Posádkovom klube Trenčín po odhalení pamätnej tabule na Srbskej kaplnke na mestskom cintoríne. Prezentovala archívne dokumenty o Kragujevskej vzbure a priateľstvo medzi krajskými mestami Trenčín a Kragujevac. Dňa 14. novembra bola doplnená panelmi o odhalení pamätnej tabule v Trenčíne a priebehu Dňa veteránov na srbskom cintoríne vo Veľkom Mederi.

Súvisiaca informácia : Konflikt Rakúsko-Uhorska so Srbskom rozpútal Veľkú vojnu

( Text M. Ondráš * foto A. Švančara )


<<< späť
Vložené 25.11.2018 - Aktualizované 17.12.2018