Vo Francúzsku sa Česi a Slováci pripravovali bojovať proti Nemecku už v roku 1939
obr.10136a obr.10136b obr.10136e obr.10136f

Pozvánka na výstavu o vzniku čs. vojska vo Francúzsku (1939-1940)
a vzniku čs. odboja proti nacistickému Nemecku po rozbití aj "druhej" ČSR Hitlerom

V predvečer 80. výročia rozbitia aj druhej Česko-slovenskej republiky a vzniku Slovenského štátu otvoril Klub vojenskej histórie protifašistického odboja v Posádkovom klube Trenčín klubovú putovnú výstavu „Československý zahraničný odboj vo Francúzsku 1939 -1940.“ Táto výstava bola spolu s výstavou „Karol Pajer - hrdina protifašistického odboja“ zapožičaná (na celú sezónu) regionálnemu múzeu v Rimavskej Sobote, kde si ich prezrelo 2009 (registrovaných) návštevníkov. Súčasťou výstavy, ktorej autorom je renomovaný vojenský historik Jozef Bystrický z VHÚ Bratislava je aj publikácia, ktorú je možné si stiahnuť vo formáte pdf tu : otvoriť

obr.19401a
Panely o vzniku čs. zahraničného odboja vo Francúzsku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výstava prezentuje vznik čs. vojenského zahraničného odboja po rozbití ČSR Nemeckom v roku 1939 sformovaním skupín čs. odboja v Poľsku a po jeho porážke v Nemecko-Poľskej obrannej vojne už iba vo Francúzsku. Dokumentuje vznik centra čs. politického a neskôr aj vojenského odboja od septembra 1939 hlavne zásluhou čs. vyslanca vo Francúzsku Štefana Osuského, ktorý odmietol odovzdať Nemecku čs. úrad. Cez osobné kontakty s francúzskymi politikmi vytvoril podmienky na formovanie čs. zahraničného vojska vo Francúzsku po vypuknutí vojny s nacistickým Nemeckom. Domáci odboj v "Protektoráte" a na Slovensku tej dobe organizoval prechody českých a slovenských vlastencov dobrovoľníkov do Francúzska cez Slovensko, Maďarsko a Juhosláviu do francúzskych prístavov.

obr.19401b
Panely o bojoch čs. vojska vo Francúzsku s Nemeckom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

S cieľom bojovať proti nacistickému Nemecku za obnovu druhej ČSR vznikla 15. januára 1940 vo Francúzsku 1. čs. pešia divízia. Tvorili ju príslušníci čs. jednotiek formovaných v mestečku Agde od už 28. septembra 1939 z dobrovoľníkov, doplnených krajanmi zmobilizovanými vo Francúzsku aj v jeho kolóniách. Skoro polovicu jej vojakov tvorili Slováci. Dňa 27. mája 1940 dosiahla divízia počet 11 405 osôb, z nich 5107 boli Slováci, alebo osoby inej národnosti pochádzajúce z územia Slovenska. Z uvedeného počtu bolo celkom 3236 čs. dobrovoľníkov a 8169 mobilizovaných príslušníkov divízie. Vo veliteľskom zbore bolo zo Slovenska iba 62 dôstojníkov a 11 rotmajstrov – ostatných 90% príslušníkov veliteľského zboru tvorili Česi. Prvým veliteľom divízie bol Slovák - divízny generál Rudolf Viest, 16. júna 1940 velenie divízii prevzal gen. B. Miroslav-Neuman.

obr.19401c
Výstavka k udalostiam súvisiacich s rozbitím ČSR (1939)
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Príprava 1. čs. pešej divízie na boj narážala na nedostatok výstroja a výzbroje, mnohým zmobilizovaným vojakom chýbala motivácia pre boj, v jednotkách existovali aj značné politické rozpory a časť dôstojníkov nemala u mužstva prirodzenú autoritu. Postoj časti francúzskych orgánov k čs. vojsku bol akýsi čudný a často aj nekorektný. Na to, že sa vo Francúzsku formuje 1. čs. pešia divízia, si francúzske úrady a velenie armády spomenuli až po napadnutí ich krajiny nacistickým Nemeckom. V tej dobe situácia na bojiskách vo Francúzsku už nebola pre francúzske velenie a jej zanedbanú armádu vôbec priaznivá. 1. čs. pešia divízie sa nestihla sformovať tak, aby ako celok mohla byť nasadená do bojov s Nemeckom. Po rýchlej porážke Francúzska bolo iba menšej časti jej príslušníkov umožnené evakuovať do Británie. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.19401d
Panely o bojoch čs. vojska vo Francúzsku s Nemeckom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V úvodnej časti výstavy sú na troch paneloch prezentované informácie o udalostiach v roku 1938 a 1939, súvisiacich s postupným vývojom situácie pred a po Mníchovskej zrade, rozbitím „druhej“ republiky Česko-slovenskej a vznikom domáceho a čs. zahraničného odboja. Úvodná „výstavka“ využíva rešerše a časti informácií, publikovaných na stránkach Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja www.klubvtn.info. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.19401e
"Bošácka skupina" v 1.čs.pešej divízii vo Francúzsku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na úvodnom panely je aj informácia s fotografiou skupiny dobrovoľníkov 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku, vytvorenou z dedín a osád okolo obce Bošáca aj s výzvou ich rodákov o pomoc pri identifikácii osôb na fotografii. Výstavka bude v lete doplnená o informácie, súvisiace s podielom Slovenska na napadnutí Poľska nacistickým Nemeckom v septembri 1939. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.19401f
Na druhej strane panelov je výstavka o Vianočnej dohode
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na druhej strane použitých panelov je výstavky o 80. výročí podpisu Vianočnej dohody, dôvodov jej vzniku a význame pri prípravách na ozbrojené povstanie proti kolaborantskej vláde vojnovej Slovenskej republiky.

( administrátor )


<<<  späť
Vymenené 18.03.2019