Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe
(modrý text je aj prepínačom na viac informácií)

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (KVH-PFO) - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) generála Goliana Trenčín-1 v spolupráci s Posádkovým klubom (PK) Trenčín usporiadali 6. mája 2019 tradičné slávnostné stretnutie k 74. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Stretnutie sa začalo sa zvukovým záznamom hlásenia Jurija Levitana o vojenskej porážke Nemecka podpisom úplnej a bezpodmienečnej kapitulácie v Berlíne a ukončení druhej svetovej vojny v Európe :Video je prevzaté z YouTube

Preklad hlásenia z 8. mája 1945 o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka a konci "Veľkej vlasteneckej vojny" úplnou porážkou nacistického Nemecka. Legendárny hlásateľ Ruského rozhlasu Jurij Borisovič Levitan bol od vpádu Nemecka do ZSSR významnou "zbraňou" v boji s nepriateľom o prežitie ich vlasti. Za jeho zajatie a následnú likvidáciu Hitler prisľúbil 250 tisíc ríšskych mariek.

obr.19406a obr.19406b
Slávnostné stretnutie pred PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Slávnostné stretnutie sa konalo pred pamätnou tabulou venovanou pamiatke vojakov Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády, ktorí padli v bojoch o mesto a jeho predmestia v apríli 1945. Stretnutia sa zúčastnil priamy účastník protifašistického odboja v druhej svetovej vojne Karol Steklý a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, delegácie vysokých predstaviteľov Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Oblastného výboru SZPB Trenčín, členov klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín a občianskych združení z Trenčína aj z jeho okolia.

obr.19406c obr.19406d
Položenie vencov k pamätnej tabuli
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vedúci PK Trenčín Stanislav Martinák po privítaní hostí a účastníkov stretnutia odovzdal slovo Miroslavovi Ondrášovi, predsedovi KVH PFO a ZO SZPB Trenčín - 1, ktorý v príhovore pripomenul významné výročie kapitulácie "Veľkonemeckej" ríše. Zdôraznil význam protifašistického odboja a jeho význam aj pre súčasné generácie a budúcnosť ľudstva. Poukázal aj na cieľavedomé falšovanie informácií súvisiacich s vojenskou porážkou nacizmu a fašizmu niektorými nezodpovednými inštitúciami, médiami aj politikmi.

obr.19406e obr.19406f
Udelenie medailí funkcionárom posádky a PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po príhovoroch položili vence k pamätnej tabuli, venovanej vojakom padlým pri oslobodzovaní Trenčína, príslušník protifašistického odboja v Taliansku K. Steklý a primátor mesta Trenčín R. Rybníček. Predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja odovzdal pamätné medaile funkcionárom posádky a PK Trenčín za ich podporu činnosti klubu. Vedúci PK Trenčín poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na výstavku s prednáškou o udalostiach v máji 1945. Na záver zazneli dve vo vojne populárne piesne v ruštine aj v angličtine.

obr.19406g obr.19406hf
Otvorenie výstavy pred prednáškou v PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po ukončení oficiálnej časti stretnutia boli v priestoroch Posádkového klubu Trenčín prezentované výstavky k výročiam odbojovej činnosti s dôrazom na výstavku k výročiu kapitulácie Nemecka v noci z 8. na 9. mája 1945. Po prezentácii výstaviek KVH PFO nasledovala prednáška Miroslava Ondráša a Miroslava Malaya s audiovizuálnou prezentáciou záverečných udalostí dobytia Berlína vojskami Červenej armády a podpisu bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka predstaviteľmi najvyššieho velenia armád Spojencov a nemeckej brannej moci.

Súvisiace informácie : Spojenci v 2. svetovej vojne spoločne porazili nacistické Nemecko (1939-1945)

( Text: M. Malay a foto: O. Kajabová )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 10.5.2019 - Aktualizované 13.5.2019