Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Výstava pri príležitosti 80. výročia vzniku Čs. zahraničného vojska vo Francúzsku
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Počas Bošáckych hodov, v dňoch 17-18.8.2019, prebehla v priestoroch Obecného úradu v Bošáci výstava venovaná tejto málo pripomínanej, ale významnej časti dejín 2. svetovej vojny.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili i starostovia Bošáce, Novej Bošáce a Moravského Lieskového, predstavitelia Ministerstva obrany SR, organizácii SZPB z Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a viacerí potomkovia účastníkov týchto historických udalostí.

Pred otvorením výstavy sme vzdali česť pamiatke por. Adamoviča, ktorý svoju účasť na odboji v roku 1940 vo Francúzsku začal a tam i v roku 1945 tragicky zahynul. V jeho osobe sme si symbolicky pripomenuli i obrovské množstvo ďalších našich spoluobčanov.

obr.19408b obr.19408c
Spomienkové stretnutie pred OÚ Bošáca
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Počas 1. ČSR zažili núdzu a ťažké časy. Aby uživili svoje rodiny, boli nútení hľadať si chlieb v cudzej zemi. Mnohí si našli vtedy prácu vo Francúzsku. Tam ich zastihol i začiatok vojny, rozpad republiky, vznik českého Protektorátu a Slovenského štátu.

Čs. republika, napriek všetkým svojim známym problémom a chybám, bola doslova ostrovom demokracie v strednej Európe. Napriek tomu, že naši predkovia museli ťažko pracovať a znášať príkoria doby, nadobudli i hrdosť na svoj štát. Boli vychovaní tak, aby si to, čo považovali za svoju povinnosť, aj splnili. Práve vtedy ich zastihla výzva na mobilizáciu. Na nástup do československého vojska, ktoré bude vo Francúzsku bojovať proti nemeckému nacizmu a obnovu čs. republiky. Opustili svoje zamestnania a zobrali do rúk pušky i napriek tomu, že doma, na Slovensku, mali svoje rodiny, svojich blízkych a im mohli hroziť represálie.

O tom bola naša výstava. O spomienke na ťažké časy, tvrdý život a zmysle pre povinnosť.

obr.19408h obr.19408i
Otvorenie spoločnej výstavy na OÚ Bošáca
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Účelom bolo pripomenutie si dnes už nežijúcich mužov, ktorí boli chlapmi. Ukázať rodinám, čo všetko zažívali. Poznali sme ich už ako deduškov, čo už mali svoje odžité. Teraz sme sa presvedčili, že títo dedkovia boli skutoční chlapi, na ktorých môžu byť hrdé ich rodiny, naše obce i celé Slovensko. Chlapi, čo poznali svoju povinnosť a splnili ju.

Vedel som, že do tohto vojska vstúpilo veľa chlapov od nás. Prekvapilo ma však to množstvo našich mužov, ktoré eviduje Ústredný vojenský archív v Prahe, ako účastníkov zahraničného odboja vo Francúzsku.

Z Bošáce a jej vtedajších kopaníc ich bolo viac ako 110. Približne 180 chlapov bolo z Moravského Lieskového. Spolu s občanmi Zemianskeho Podhradia, Dolného Srnia, Haluzíc a Ivanoviec sa ich počet pohybuje okolo štyroch stoviek. 400 mužov, to je už sila práporu. Tým, že z nášho regiónu, z týchto obcí, sa do bojov vo Francúzsku zapojilo také množstvo ľudí, sme pravdepodobne unikát na Slovensku.

obr.19408j

Návštevníkom výstavy boli prístupné i zoznamy za jednotlivé obce. Mnoho ich medzi nimi našlo toho svojho. Následne sa zoznámili s tým, ako sa tento na boj pripravoval, v akých podmienkach prežíval a ako bojoval.

Pre toto sme výstavu usporiadali. Cez osobné rodinné väzby pripomenúť zlomovú dobu. Cez osudy jednotlivcov ukázať dopady rozhodnutí politikov na bežných ľudí. Poukázať na hrôzy vojny a potrebu neustálej bdelosti a aktivity vo verejnom živote.

Výstavu si za dva dni prezrelo viac ako 300 návštevníkov. S radosťou som sprostredkoval viacerým rodinám možnosť mať fotografiu svojho predka, resp. sprostredkoval informácie o jeho osude.

obr.19408k
Pre zber informácií od návštevníkov výstavy bol vyčlenený panel

Nám všetkým želám, aby i v budúcnosti Slovensko malo dostatok rozhodných a silných chlapov, čo budú poznať svoju povinnosť, ak zlo bude ohrozovať ich rodiny, národ a štát. Prajem im múdrosť, aby toto zlo rozpoznali, odhodlanie postaviť sa mu a silu bojovať s ním. Práve tento odkaz a príklad nám zanechali tí, ktorých pamiatku sme si pripomenuli.

Vážení spoluobčania.

Na príklade tejto výstavy je vidieť, že je tu možnosť dôstojne si pripomenúť našich rodákov, ktorí sa zúčastnili na prelomových udalostiach modernej histórie Slovenska a bývalého Československa.

Prosím o spoluprácu všetkých, čo majú možnosť poskytnúť materiály z rodinnej histórie. Je tu možnosť poukázať na našich predkov, bojujúcich na frontoch 1. svetovej vojny. Na legionárov z Francúzska, Talianska a Ruska, čo sa svojim dielom zaslúžili o vznik 1. Československej republiky. V mnohých rodinách sa určite nachádzajú zažltnuté fotografie, dokumenty, listy a možno i vyznamenania - pamiatky na tragédie 1. svetovej vojny a na vznik Československa. Bola to zlomová doba v histórii slovenského národa a naši chlapi boli pri tom. Ich pamiatka si zaslúži dôstojné pripomenutie.

Text tejto informácie je uverejnený v regionálnom časopise "Prameň"

( Text : Marián Mitánek - Foto : OÚ Bošáca )

Prílohy k informácii :

  • Muži "Bošáckej skupiny" v čs. vojsku v Francúzsku (r. 1940)
  • Poručík Adam Adamovič v Čs. samostatnej obrnenej brigáde
  • Výstava bola presunutá do Trenčianskeho múzea v Trenčíne, je inštalovaná v priestoroch na prízemí.

    ( administrátor )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 12.9.2019 - Aktualizované 15.9.2019