Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
Rastislav Cyril a Metod hlaholica Kopčany kostol Ducové hradisko

Boli sme na hrade Branč

Na štátny sviatok – výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Slovenska sa dňa 5. júla 2008 zúčastnila osláv na hrade Branč delegácia Klubu vojenských veteránov Trenčín. Členov Klubu na oslavy pozval pplk. Balocký, generálny duchovný ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR.

Otvoriť aktívnu mapu okolia hradu Branč Delegácia Klubu pod hradom Branč Zahájenie oslavy štátneho sviatku
Oslavy štátneho sviatku na hrade Branč

V období rokov 1674 - 1675 bol hrad Branč prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení Bratislavským súdom na galeje. Túto udalosť tam pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade. Na záver slávnostného stretnutia pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda bola na pamätníku kňazov odhalená nová pamätná tabuľa. Prítomní biskupi privítali delegáciu Klubu na spomienkovom stretnutí a poďakovali za jej účasť. Organizátori osláv po ich ukončení pozvali delegáciu Klubu na obed do obce Podbranč.

Odhalenie novej pamätnej tabule Nápis na pamätnej tabuly Delegácia Klubu pred pamätníkom
Spomienkové stretnuie pri pamätníku na hrade

Pekné počasie, príjemné prostredie a takmer rodinná atmosféra na hrade Branč prispeli k dôstojnej oslave štátneho sviatku. Rada Klubu aj touto cestou ďakuje pplk. Balockému a organizátorom za pozvanie na Branč, ako aj za priateľské prijatie delegácie Klubu na oslavách a na spomienkovom stretnutí :  viac >>>

 <<< späť


Aktualizované 17. 7. 2008