Zrekonštruovaná kaplnka kráľovstva SHS v Trenčíne bola posvätená 8. novembra 2019
  obr.mmww1a obr.mmww1b obr.mmww1c obr.mcww1a obr.mcww1c obr.mmww1v obr.mmww1x

Výstava po posvätení kaplnky kráľovstva SHS v Trenčíne
( rozšírenie informácie pripravujeme )

V piatok 8. novembra 2019 bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená výstava s prezentáciou činnosti srbských spolkov Sloga a Podunavlje. Dokumentovala vznik a rekonštrukciu kaplnky SHS s kostnicou, po ktorej bola kaplnka v ten istý deň posvätená. Posvätenie bolo spojené aj s pietou k blížiacemu sa 101. výročiu skončenia 1. svetovej vojny. Akcia priblížila aj dlhoročnú spoluprácu miest Trenčín a Kragujevac. Na príprave celej akcie sa podieľala aj ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, pôsobiaca v PK Trenčín ako Klub vojenskej histórie protifašistického odboja.

obr.19413s obr.19413t
Prezentácia srbských spolkov Sloga a Podunavlje
( po "kliknutí" sa fotografie zväčšia )

Výstavu otvoril predseda Srbsko - slovenského spolku SLOGA (súžitie) z Trenčianskej Teplej a odovzdal slovo M. Ondrášovi, predsedovi Klubu vojenskej histórie. Ten priblížil udalosti spojené s napadnutím býv. Srbského kráľovstva Rakúsko-Uhorskom v auguste 1914, s vývojom konfliktu ktorým sa začala prvá svetová vojna. Postupne dostali slovo aj ďalší pozvaní hostia. V. Sedlák, asistent primátora mesta Trenčín, priblížil priebeh a výsledky nedávnej návštevy delegácie mesta Trenčín v Kragujevci. Predsedovia spolkov "Sloga" a "Podunavlje" odprezentovali prítomným obsah ich výstavných panelov.

obr.19413u obr.19413v
Príhovor otca Jana a asistenta primátora mesta Trenčín
( po "kliknutí" sa fotografie zväčšia )

Po otvorení výstavy a skončení prezentácie sa zišli delegácie oboch srbských spolkov s ich hosťami na slávnostnom obede s vyhodnotením priebehu ich aktivít spojených s rekonštrukciou a posvätením kaplnky SHS.

( administrátor )


<<< späť na info č. 413
Vložené 16.11.2019 - Aktualizované 27.11.2019