Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre Júliusa Kusého

( informácia bude aktualizovaná )

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja odovzdal dňa 22. novembra 2016 pamätnú medailu "Partizánska brigáda Jana Žižku" jej bývalému, dnes už 93 ročnému bojovníkovi, Júliusovi Kusému. Medailu, ktorú si vydal trenčiansky KVH-PFO k 75. výročiu SNP. Nesie meno významnej partizánskej brigády, bojujúcej od augusta 1944 až do príchodu oslobodzovacích vojsk v apríli 1945. Július Kusý je pravdepodobne posledný žijúci aktívny bojovník PBJŽ. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.19415a obr.19415b

Pamätná medaila PBJŽ, predsedkyňa mestskej ZO SZPB
a príslušníci štábu vojenského útvaru PS OS SR z Trenčína
( foto sa po kliknutí zväčší )

Pamätnú medailu bývalému partizánovi a vojakovi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR odovzdal plk.v.v. Miroslav Ondráš a kpt.v.v. Ľubomír Brezovský, predseda a tajomník KVH-PFO / ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1. Slávnostné odovzdanie medaile v Dome sociálnych služieb - domove dôchodcov v Banovciach nad Bebravou vybavila Emília Peťovská, predsedkyňa mestskej ZO SZBP.

Video Bánovskej televízie :


Video je umiestnené na : YouTube

Július Kusý, rodák z Omastinej, bol prijatý za partizána 1. septembra 1944. Bol príslušníkom partizánskeho práporu, pôsobiaceho v okolí Uhrovca, Kšinnej, Valašskej Belej, Zliechova, Vesteníc aj pri Čičmanoch. Krutú zimu 1944 -1945 prežil v horách pod Čiernym vrchom, kde si 4. februára pripomenul aj svoje 19. narodeniny. Bojovníkom Partizánskej brigády Jana Žižku bol až do 26. marca 1945. Vojakom 7. úderného práporu 4. čs. samostatnej brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa stal 27. marca 1945. Konca vojny sa dočkal v bojoch na Morave pri Vsetíne. V máji 1945 sa zúčastnil vojenskej prehliadky čs. vojsk v Prahe.

Súvisiace informácie : Múzeum PBJŽ v Bánovciach nad Bebravou


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 28.11.2019 - Aktualizované 11.12.2019