Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre Júliusa Kusého

( informácia bude aktualizovaná )

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja odovzdal dňa 26. novembra 2016 pamätnú medailu "Partizánska brigáda Jana Žižku" jej bývalému, dnes už 93 ročnému bojovníkovi, Júliusovi Kusému. Medailu, ktorú si vydal trenčiansky KVH-PFO k 75. výročiu SNP. Nesie meno významnej partizánskej brigády, bojujúcej od augusta 1944 až do príchodu oslobodzovacích vojsk v apríli 1945. Pán Július Kusý je už jeden z posledných aktívnych bojovníkov PBJŽ. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.19415a obr.19415b

Pamätná medaila PBJŽ, predsedkyňa mestskej ZO SZPB
sa príslušníkmi štábu vojenského útvaru z Trenčína
( foto sa po kliknutí zväčší )

Pamätnú medailu bývalému partizánovi a vojakovi 1. čs. armádneho zboru odovzdal M. Ondráš a Ľubomír Brezovský, predseda a tajomník KVH-PFO. Slávnostné odovzdanie medaile pripravila Emília Peťovská, predsedkyňa ZO SZBP Bánovce nad Bebravou.

Video Bánovskej televízie :


Video je umiestnené na : YouTube

Július Kusý, rodák z Omastinej, bol prijatý za partizána 1. septembra 1944. Bojovníkom Partizánskej brigády Jana Žižku bol až do 26. marca 1945. Na druhý deň, 27. marca 1945, sa stal vojakom 7. úderného práporu v 4. čs. samostatnej brigáde 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

Súvisiace informácie : Múzeum PBJŽ v Bánovciach nad Bebravou


<<<  späť
Vložené 28.11.2019 - Aktualizované 2.12.2019