Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Pamätné medaile "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre 31 vojakov OS SR
( informácia bude aktualizovaná )

Vojaci Ozbrojených síl Slovenskej republiky prejavili úctu a vďaku účastníkom Slovenského národného povstania vykonaním Slávnostnej vojenskej prehliadky pri príležitosti 75. výročia vypuknutia SNP dňa 29. augusta 2019 v Banskej Bystrici. Pred vojenskou technikou pochodovalo celkom 1 528 vojakov v pochodových celkoch. V čele brigády bojového zabezpečenia z Trenčína pochodovala plukovníčka Zuzana Kraushuberová. Pochodový celok brigády tvorilo jej 31 príslušníkov - dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov.Video je umiestnené na : YouTube

Na slávnostnom nástupe brigády dňa 26. novembra 2019 v trenčianskych "Kasárňach SNP" odovzdal predseda a tajomník Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja pamätné medaile všetkým 31 príslušníkom pochodového celku ich brigády. Pamätnú medailu s názvom "Partizánska brigáda Jana Žižku" k 75. výročiu SNP vydal KVH - PFO, pôsobiaci v Posádkovom klube Trenčín. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.19416a obr.19415b

Medaile boli odovzdané pred nastúpenými príslušníkmi brigády
( foto sa po kliknutí zväčší )

Pamätné medaile odovzdal všetkým na prehliadke pochodujúcim príslušníkom brigády plk.v.v Miroslav Ondráš a kapitán v.v. Ľubomír Brezovský. KVH-PFO verí, že im bude pripomínať ich vzornú účasť na jubilejných oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici. Veliteľke aj hlavnému poddôstojníkovi brigády, držiteľom pamätnej medaile, bola udelená medaila záslužná ( t.j. II. stupňa). Slávnostné odovzdanie medailí na nástupe brigády pripravil jej štáb, čo výbor KVH-PFO považuje za veľkú poctu pre klub aj pre ich klubové medaile.

Súvisiaca informácia : Múzeum PBJŽ v Bánovciach nad Bebravou


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 8.19.2019 - Aktualizované 11.12.2019