Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Pieta na mieste vraždenia a masových hrobov v Dušovej doline
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Na južnom konci trenčianskeho lesoparku Brezina sa pri lesnej ceste do Soblahova nachádza malý pomník. Postavený tam bol v roku 1946 neďaleko miesta, kde príslušníci nacistickej Einsatzgruppe 13 z Trenčína v zime 1944 - 1945 brutálne povraždili a do plytkých jam zahrabali 69 uväznených ľudí. Po oslobodení mesta a jeho okolia bolo v siedmych masových hroboch nájdených 69 obetí nacistických vrahov. Po exhumácii bolo 65 z nich pochovaných na cintoríne nad Čerešňových sadom v mestskom lesoparku na Brezine. Základné informácie o nemeckých represívnych silách z Trenčína a ich zločinoch v celom trenčianskom regióne sú tu : otvoriť >>>

obr.194168
Otvorenie pietneho stretnutia pri pomníku v Dušovej doline

Miestne organizácie Slovenského zväzu protifašistického odboja mnoho rokov organizovali vždy 30. decembra pri pomníku na mieste popráv pietne stretnutia. Dlhoročnú tradíciu prevzal Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Jej ZO pripravil pri pomníku na 30. decembra 2019 tradičné pietne stretnutie členov SZPB, venované pamiatke ľudí brutálne tam vraždených pred 75 rokmi. Časť z nich prišla aj so svojimi rodinami. Najstaršia účastníčka piety mala 92 rokov. Podrobnejšie informácie o tragických udalostiach na južnom konci Breziny v zime 1944 - 1945 je tu : otvoriť >>>

obr.19418b obr.19418c

Pamätné tabule na pomníku v Dušovej doline
( foto sa po kliknutí zväčší )

Predseda klubu a ZO privítal účastníkov stretnutia a zoznámil ich s programom piety. Po zaznení reprodukovanej piesne "Kto za pravdu horí" predseda pripomenul tragické udalosti, ktoré sa na tom mieste udiali pred 75 rokmi, ako aj potrebu pripomínať najmä mládeži, kto na tom mieste vraždil a nezabúdať na úbohé obete nacistických represálií po potlačení Slovenského národného povstania. Podrobnejšie informácie o obetiach zavraždených nacistickými beštiami, pochovaných na cintoríne pri Čerešňovom sade sú tu : otvoriť >>>

obr.19418d obr.19418e obr.19418f
Informačný panel pred hotelom Brezina s vyznačením
lesnej cesty vedúcej aj k pomníku v blízkosti IT4
( foto sa po kliknutí zväčší )

Po príhovore predseda klubu a ZO požiadal troch členov ZO aj tri z prítomných detí, aby k pomníku položili venček. Tajomník požiadal deti aby nezabudli ani na to, že nacistom veľmi aktívne pomáhali udavači a že nimi udaných ľudí zatýkali aj príslušníci Hlinkovej gardy, ktorí ich potom odovzdávali Nemcom. Pomenoval aj bezcharakterného udavača v Trenčíne. Po zaznení piesne "Hoj vlasť moja" predseda ZO poďakoval za účasť na stretnutí a poprial prítomným všetko najlepšie do roku 2020.

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 5.1.2020 - Aktualizované 12.1.2020