Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Rokovanie Rady Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. ČSA na Slovensku v SNP
( Výstava HÚ SAV v Trenčíne )

V priestoroch Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja sa 24. júna 2020 konalo zasadnutie Rady Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. československej armády na Slovensku v Slovenskom národnom povstaní s cieľom vyhodnotiť a spresniť plán aktivít v roku 2020. Pozitívne boli hodnotené putovné výstavy k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny so zameraním na zahraničný aj domáci vojenský odboj, ktoré si členovia prezreli aj vo vestibule Posádkového klubu Trenčín.

20424a
Členovia Rady HOSk vojakov 1. československej armády
na Slovensku v SNP po prevzatí ocenení ÚR SZPB

Predseda Rady Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. československej armády na Slovensku v Slovenskom národnom povstaní (HOSk) plk.v.v. Jaroslav Buľko odovzdal v mene Predsedníctva SZPB vysoké zväzové vyznamenanie, Pamätnú medailu za obetavú prácu pre SZPB, čestnému predsedovi HOSk plk.v.v. Pavlovi Liškovi, poslednému aktívnemu príslušníkovi 1. ČSA v SNP žijúcemu meste Trenčín a pplk.v.v. Miroslavovi Malayovi. Zároveň Medailou M. R. Štefánika bol ocenený plk.v.v. Miroslav Ondráš, predseda KVH-PFO a ZO SZPB Trenčín. Ocenenia boli všetkým udelené za dlhoročnú aktívnu prácu pre SZPB.

20424 20424b
KVH-PFO udelil M. Libovi Záslužnú medailu za dlhodobú
spoluprácu a pomoc ( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Rada HOSk vojakov 1. ČSA v SNP v spolupráci s Oblastnými výbormi SZPB sa intenzívne zaoberá dokumentáciou a propagáciou významu činnosti vojakov v SNP. HOSk otvorene a faktograficky interpretuje odboj slovenského národa, osobitne vojakov 1. ČSA na Slovensku v SNP v boji za slobodu a porážku fašizmu. Aktívne sa angažuje v autorizácií pravdivých tzv. „ bielych miest „ histórie protifašistického národnooslobodzovacieho boja počas 2. svetovej vojny a hlavne SNP. HOSk úzko spolupracuje s ÚR SZPB, historickými dokumentačnými komisiami pri Oblastných výboroch SZPB, VHÚ, Múzeom SNP a inými historickými ústavmi a s kultúrnymi a osvetovými inštitúciami verejnej a štátnej správy Slovenskej republiky ako aj zo zahraničia.

( Text: M. Malay, foto: M. Ondráš )

<<< späť na hlavnú stránku
Vložené 18.7.2020 - Aktualizované 19.7.2020