Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali
( Výstava HÚ SAV v Trenčíne )

V rámci dlhodobej spolupráce s Klubom vojenskej histórie protifašistického odboja sprostredkovalo Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zapožičanie výstavy "Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali" Posádkovému klubu Trenčín. Autorom výstavy je Slavomír Michálek, riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Po 1. prezentácii výstavy v Archíve mesta Bratislava v januári 2020, bola inštalovaná 18. júna vo výkladoch Posádkového klubu Trenčín.

20425a
Motív výstavy z plagátu HÚ SAV

Výstava približuje životné osudy siedmych Slovákov, československých diplomatov, počnúc Milanom Rastislavom Štefánikom, ktoré sa začali písať pred takmer jeden a pol storočím. Reflektujú nielen dynamiku a tragédie dvadsiateho storočia, ale aj obrovský vývojový oblúk, ktorým Slováci prešli na národnostnom aj medzinárodnom poli. Od takmer zdecimovaného etnika na začiatku 20. storočia, až po jeho samostatný demokratický štát. M. R. Štefánik a jeho nasledovníci verili v spravodlivosť, mier a demokraciu. Štefan Osuský, Vladimír S. Hurban, Vladimír M. Palic, Juraj Slávik Neresnický, Ivan Krno a Ján Papánek. Spolu s Milanom R. Štefánikom sedem statočných Slovákov, ktorí zanechali po sebe veľmi výraznú, hlbokú a nezmazateľnú stopu v československej diplomacii 20. storočia.

20425b 20425d
Výstava je vo výkladoch PK Trenčín na Hviezdoslavovej ul.16
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Okrem hlavného "povolania" diplomata boli navyše aj čs. legionári, spisovatelia, básnici, medzinárodní právnici. Čo túto "sedmičku" ozvláštňovalo a čo mali spoločné? Silné národné povedomie s dôrazom na všeľudské univerzálne hodnoty, hrdé, pevné evanjelické korene a väzby, boj za demokraciu a česko-slovenskú štátnosť, odpor k totalitám, ale aj sklon k dobrodružnosti, túžba a odvaha vykročiť z domova do sveta a byť pri tom, kde sa odohráva niečo veľké, resp. kde sa tvoria svetové dejiny.

20425e
Organizátori a hostia vernisáže výstavy
(obrázok sa po "kliknutí" zväčší)

S ohľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu objektu Posádkového klubu Trenčín sa vernisáž výstavy konala až 25. júna 2020 pred budovou na Hviezdoslavovej ulici. Po zvukoch piesne "Aká si krásna" privítala organizátorov a účastníkov vernisáže Mária Huszlicsková, vedúca PK Trenčín. Predseda klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, predstavil účastníkom vernisáže Matúša Valihoru, riaditeľa Múzea Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, Jána Reptu, Občianskeho združenia Osobnosti Pod Bradlom s členkou Jelou Juríčkovou. Za autora výstavy ju účastníkom vernisáže predstavil M. Valihora :Videoreportáž Internetovej televízie Trenčiansky terajšok je tu : otvoriť >>>

Ján Repta ho doplnil informáciou o prezentácii najnovších dvoch kníh vydaných HÚ SAV k téme výstavy a o možnosti ich zakúpenia si po dobu prezentácie aj po celú dobu trvania výstavy v Trenčíne. Miroslav Ondráš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na vernisáži výstavy, pozval ich na jej prehliadku s komentárom riaditeľa Múzea D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a požiadal ich o podpisy do prezenčnej knihy. Po dobu prehliadky zazneli piesne "Hoj vlasť moja" a "Kto za pravdu horí". Na záver prehliadky výstavy nasledovala beseda organizátorov s hosťami výstavy.

Výstava je umiestnená v šiestich výkladoch Posádkového klubu Trenčín na Hviezdoslavovej ul. 16 od 18. júna do 18. júla 2020. Sprievodné publikácie k výstave sú pre záujemcov k dispozícii bezplatne vo vestibule aj s prezenčnou listinou pred pracoviskom informátora.

( Administrátor )


<<< späť na hlavnú stránku
Vložené 28.6.2020 - Aktualizované 19.7.2020