Informácie Krúžku výpočtovej techniky pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Činnosť Krúžku výpočtovej techniky v roku 2020
( modrý text je aj prepínač na podrobnejšie informácie )

Súčasný Krúžok výpočtovej techniky je jedným z najstarších (záujmových) krúžkov a klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín.(*) Aktivity a činnosť krúžku v roku 2020 výrazne ovplyvnilo sťahovanie do inej miestnosti a súčasné opatrenia voči "nákaze". Po zákaze vstupu do PK TN nebolo dokončené sťahovanie a zriadenie všetkých špecializovaných pracovísk.

Aj v takých podmienkach však krúžok dokázal poskytovať podporu napr. KVH PFO pri príprave nových výstaviek. Uverejňoval aj príspevky niekoľkým klubom na vlastnej doméne www.klubvtn.info s dôrazom na informácie k významným výročiam našej novodobej histórie aj udalostí v oboch svetových vojnách. Mnohé z nich sú doplnené videom, súvisiacim s témou informácie. Časť videoklipov bola vyrobená v krúžku.

Rovnakú podporu dlhodobo poskytuje aj Oblastnému Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín. Odkazy na časť aktivít sú prezentované aj na nástenke krúžku.

V súčasnej dobe prebiehajú aktualizácie starších klubových informácií a náhrada starších videdokumentov, stratených zánikom niektorých internetových domén.

Poznámky :

(*) Vznikol krátko po otvorení bývalého "Okruhového domu armády" (ODA) ako Klub výpočtovej techniky a mikroelektroniky. Po roku 1989 zmenil názov na Commodore klub a potom na súčasný Krúžok výpočtovej techniky. V krúžku vyrástlo viac ako 50 profesionálnych odborníkov na IT. V súčasnosti krúžok disponuje iba staršou výpočtovú technikou a preto už neorganizuje kurzy práce na počítačoch. V rámci svojich možností poskytuje záujemcom poradenstvo a technickú pomoc pre staršie PC.

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku.
Vložené 6.2.2021 - Aktualizované 7.2.2021