Komorné stretnutie k 76. výročiu oslobodenia mesta Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Náš najstarší člen Karol Steklý oslávil sté narodeniny
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Náš najstarší člen Karol Steklý mal 27. apríla 2021 okrúhlych 100 rokov. V ten deň ho aj s jeho tromi dcérami prijal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, ktorý mu zablahoželal, venoval mu pamätný list a eurobankovku mesta Trenčín so sériovým číslom 100 a požiadal ho, aby sa zapísal do Čestnej knihy mesta. Stretnutia sa zúčastnila aj delegácia Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorej je náš jubilant čestným členom. Jej predseda, Peter Novotňák, mu odovzdal Pamätnú medailu Spoločnosti M.R.Š. Jubilant venoval primátorovi mesta svoju knihu o M. R. Štefánikovi a lietadle Caproni-33, ktorého repliku pomohol vyrobiť :Video je uložené na YouTube tu: otvoriť

S ohľadom na opatrenia voči Covid-19 sa stretnutia s jubilantom na Mestskom úrade mohol zúčastniť iba úzky okruh gratulantov. Keďže Karol Steklý bol aj členom niekoľkých občianskych združení pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, jeho vedenie vytvorilo podmienky na prijatie ich delegácií gratulantov. Stretnutie koordinoval výbor Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja s vedením Spoločnosti M. R. Štefánika a zabezpečovali ho zamestnanci Posádkového klubu Trenčín. Malé delegácie boli prijímané postupne a iba na krátke na stretnutia s jubilantom. Pri vstupe do objektu ho privítala vedúca PK Trenčín Mária Huszlicsková so zamestnancami aj s predsedom a tajomníkom KVH-PFO / ZO SZPB gen. Goliana Trenčín-1, hlavnými koordinátormi stretnutia :

obr.21438a obr.21438b
Privítanie jubilanta v Posádkovom klube Trenčín
a jeho stretnutie s prvou delegáciou gratulantov
( foto sa po "kliknutí zväčší )

V krátkych intervaloch Karolovi Steklému k jeho 100. narodeninám postupne zablahoželali delegácie Spoločnosti M. R. Štefánika, primátor Brezovej pod Bradlom s čestným predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika Petrom Uhlíkom, delegácie pobočiek Spoločnosti M. R. Štefánika Trenčín 1 a Trenčín 2 a Klubu letcov a parašutistov - pobočky Slovenského leteckého zväzu gen. M. R. Štefánika v Trenčíne. Jej členom bol aj Ján Opatovský, s ktorým oslávenec spolupracoval na výstavbe jedinečnej repliky (*) lietadla Caproni Ca 33 :

obr.21438c obr.21438d
Delegácia SNRŠ a Klubu letcov a parašutistov
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Jubilantovi zablahoželali aj organizátori jeho stretnutia s delegáciami gratulantov Mária Huszlicsková, vedúca Posádkového klubu Trenčín spoločne s Miroslavom Ondrášom a Ľubomírom Brezovským, predsedom a tajomníkom Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Na záver jubilantovi blahoželala aj delegácia vydavateľstva Magnet Press Bratislava s.r.o., ktoré mu na konci roku 2020 vydalo jeho knihu Letec Štefánik a Caproni :

obr.21438e obr.21438f
Gratulácia organizátorov stretnutia v PK Trenčín
a skupina vydavateľstva Magnet Press Slovakia
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Na druhý deň bol náš jubilant s dcérou prijatý na Ministerstve obrany SR aj na Generálnom štábe Ozbrojených síl SR. Pamätnú medailu Ministra Obrany SR odovzdal Karolovi Steklému gen.mjr. Štefan Kovács, zástupca NGŠ OS SR a po slávnostnom obede udelil oslávencovi generál Daniel Zmeko Pamätnú plaketu NGŠ OS SR aj ďalšie dary. Podrobnejšia informácia Spoločnosti M. R. štefánika je tu : otvoriť

( Text: výbor KVH-PFO - foto: J. Buffa )

Súvisiace externé informácie :

  • Životopis Karola Steklého (* 1921)
  • Náš člen Karolko oslávil 95 rokov
  • ( * ) : Replika lietadla Caproni Ca-33, lietadla na ktorom zahynul M. R.Štefánik pri prílete do vlasti, bola vyrobená v Leteckých opravovniach Trenčín. V súčasnosti je vystavená na Letisku M. R. Štefánika Bratislava. Jedinečná replika Ca-33 mohla byť postavené aj vďaka veľmi dobrým kontaktom Karola Steklého s dcérou konštruktéra lietadla.

    ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 20.5.2021 - Aktualizované 21.5.2021