Klub vojenskej histórie DUKLIANSKY PRIESMYK - Trenčín
... ... ... ... ...

Niekoľko informácií činnosti klubu
stránka bude postupne aktualizovaná

Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk vznikol z podnetu nadšencov o históriu II. svetovej vojny v auguste roku 2005. K myšlienke založiť vlastný klub ich priviedol záujem o spomínanú históriu z uvedeného obdobia, ako aj ukázať mládeži hrozné vojnové časy, ktoré prežili naši starí rodičia a prarodičia. A prispieť k úsiliu, aby sa už neopakovali strašné udalosti z rokov druhej svetovej vojny.

v zákopoch ČA v nemeckých zákopoch rekonštrukcia útoku pechoty ČA

KVH DP Trenčín sa zúčastňuje rôznych podujatí ako sú : pietne akty k výročiam oslobodenia, SNP, spomienkových podujatí a rekonštrukcií bojov z obdobia II. sv. vojny na Slovensku aj v zahraničí. Zameriava sa tiež na zberateľskú činnosť, ako sú zbierky uniforiem, zbraní, výstroja, ako aj na vyhľadávanie zabudnutých hrobov z uvedeného obdobia, udržiavanie hrobov a pamätníkov...

Vojak čs. armády v II. SV Letecká podpora útoku Foto po boji ...

Klub postupne nadviazal kontakty a spoluprácu s podobnými klubmi na Slovensku aj v zahraničí.

<<<  späť

<<<  späť na hlavnú stránku
Aktualizované 6. 3. 2009