Vo Francúzsku sa Česi a Slováci pripravovali bojovať proti Nemecku už v roku 1939
obr.10136a obr.10136b obr.10136e obr.10136e

Vznik prvých čs. vojenských jednotiek vo Francúzsku v roku 1939
( 2. príloha k informácii č. 453 )

Po vzniku centra 2. čs. zahraničného odboja v Paríži a vstupe Francúzska do vojny s Nemeckom predložil Štefan Osuský ako československý vyslanec 9. septembra 1939 francúzskej vláde návrh zmluvy o obnovení čs. vojska na území Francúzska. Okrem čisto vojenských ustanovení Š. Osuský redigoval zmluvu tak, že mala riešiť uznanie právnej kontinuity existencie Československa, ako aj o rekonštrukciu čs. armády, ktorá neprestala existovať!

obr. 0817a obr. 0823a
Čs. vyslanec Š. Osuský a budova čs. vyslanectva v Paríži
( po "kliknuti" sa foto zväčšia )

Československo-francúzska zmluva, podpísaná 2. októbra 1939 Š. Osuským a E. Daladierom bola prvým významným diplomatickým dokumentom, ktorým dala francúzska vláda najavo, že neuznáva nemecký Protektorát Čechy a Moravu ani vládu Slovenského štátu. Naviac sa zaviazala, že uzná aj dočasnú čs. exilovú vládu. Bola to prvá medzištátna zmluva od rozbitia aj Česko-slovenska 14. marca a obsadenia Prahy nemeckým vojskom 15. marca 1939! Keďže dohoda bola podpísaná v mene vlády ktorá ešte neexistovala, mohla vstúpiť do platnosti až čs. vláda vznikne a bude aj uznaná. Túto podmienku napokon suploval Československý národný výbor (ČSNV) v Paríži, ktorý bol francúzskou vládou uznaný 17. novembra 1939.

obr.0823c obr.0823d
Výcvikový tábor čs. jednotiek bol vo veľmi "zlom" stave
Slávnostný nástup jednotiek čs. dobrovoľníkov v Agde
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Ešte pred podpisom zmluvy určila francúzska vojenská správa za miesto formovania čs. jednotiek prístavné mesto Agde na pobreží Stredozemného mora. Do Agde začali prichádzať v druhej polovici septembra 1939 prvé stovky čs. dobrovoľníkov, ktorí umožnili začať s formovaním čs. jednotiek ešte pred podpísaním zmluvy o obnovení čs. armády vo Francúzsku. Do konca septembra 1939 v Agde vznikol 1. čs. náhradný prápor a 1. čs. peší prápor.

obr.22453m1
Rozmiestnenie jednotiek 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku (1939 -1940)
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Po podpise zmluvy Osuským a Daladierom sa v Agde už 16. októbra 1939 formoval 1. čs. peší pluk. Československý národný výbor vo Francúzsku vydal 17. septembra 1939 mobilizačný rozkaz a 1. decembra bola publikovaná aj vyhláška o odvodoch čs. občanov. 15. novembra vznikol v Agde aj 2. čs. peší pluk aj jadrá delostreleckých, ženijných, spojovacích a ďalších odborných jednotiek divízie. Ich formovanie umožnilo, aby 15. januára 1940 vznikla v mestách okolo Agde 1. čs. pešia divízia pod velením divízneho generála Rudolfa Viesta, jediného Slováka, ktorý v armáde prvej Československej republiky dosiahol generálsku hodnosť.

O vznik centra druhého čs. odboja a čs. zahraničného vojska vo Francúzsku v rokoch 1939 a 1940 sa výrazne zaslúžili dvaja Slováci - čs. vyslanec Š. Osuský a čs. divízny generál Rudolf Viest. Viac informácií o formovaní prvých čs. jednotiek v Agde až po vznik 1. pešej divízie vo Francúzsku (1939 -1940) vo formáte PDF je v publikácii KVH-PFO tu : otvoriť  >>>

( administrátor KVT pri PK Trenčín )


<<<  späť na informáciu č. 453
Vložené 6.7.2022 - Aktualizované 8.7.2022