Dva čs. pešie pluky a letci vo Francúzsku bojovali v júni 1940 proti nemeckému agresorovi
obr.10136a obr.10136b obr.10136e obr.10136e

Bojová účasť čs. jednotiek proti Nemecku vo Francúzsku v júni 1940
( 4. príloha k informácii č. 453 )

Keď sa 10. mája 1940 začalo Nemecké ťaženie v západnej Európe, situácia na fronte nútila francúzske velenie nasadzovať do bojov aj doposiaľ nevycvičené a nevybavené jednotky. Rýchly rozvrat spojeneckých síl na fronte si na začiatku júna 1940 vyžiadal nasadenie aj čs. jednotiek do bojovej činnosti. Nedostatočne vyzbrojené jednotky "divíznej pechoty" sa od 12. do 19. júna 1940 zúčastnili ústupových bojov pri riekach Marna, Grand Morin, Sena, Loira a Cher :

obr.22453m2
Presun "divíznej pechoty" na front a jej boje vo Francúzsku (1940)
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Nakoniec boli obidva čs. pluky pridelené k francúzskym divíziám (1. peší pluk k 23. divízii, 2. peší pluk k 239. divízii) a nasadené na rôzne úseky. Od 12. do 19. júna sa zúčastnili ústupových bojov pri riekach Marna, Grand Morin, Seina, Loira a Cher. Dňa 19. júna dostali od francúzskeho velenia rozkaz sa odpútať od nepriateľa začať presun na juh Francúzska. V bojoch stratil 1. peší pluk 955 mužov ( 2 padli, 67 ranených, nezvestných 886) a 2. peší pluk 1 550 mužov ( 21 padlí, 21 ranení, nezvestní 1 508 ). Celkové straty čs. jednotiek v bojoch boli 2 550 padlých, ranených a nezvestných. Aj keď bola situácia na fronte zúfalá, čs. vojaci sa v bojoch osvedčili. Za statočnosť a príkladné bojové činy počas nasadenia divíznej pechoty pri obrane Francúzska v júni 1940 bolo vyznamenaných 32 vojakov čs. pozemných jednotiek francúzskym vojnovým krížom Croix de Guerre 1940, 132 Československým vojnovým krížom 1939 a 109 československou medailou Za chrabrosť pred nepriateľom.

Francúzsky vojnový kríž 1940 Československý vojnový kríž 1939 čs. medaila Za chrabrosť
Francúzsky vojnový kríž 1940
Československý vojnový kríž 1939,
čs. medaila Za chrabrosť

Napriek tomu, že vo Francúzsku nevznikli čs. letecké jednotky, výrazným spôsobom do bojov s Luftwaffe zasiahlo asi 170 čs. pilotov aj príslušníkov leteckého personálu. Československí piloti zostrelili 147 a pravdepodobne ďalších 19 nemeckých lietadiel, v bojoch prišli o 32 letcov, z ktorých 21 padlo v boji, alebo bolo nezvestných. Po kapitulácii Francúzska sa len malému množstvu počtu letcov podarilo preletieť do Veľkej Británie, prípadne do severnej Afriky. Do 15. augusta 1940 sa zhromaždilo vo Veľkej Británii dovedna 906 čs. letcov.

obr.10136e obr.10136f
Československí letci vo Francúzsku v roku 1940
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

23. júna, deň po kapitulácii Francúzska, sa zvyšky čs. jednotiek sústredili v Nontrone (kde boli čiastočne odzbrojené) a odkiaľ pokračovali do Narbonne, kde bolo veliteľom jednotiek 1. čs. pešej divízie oznámené, že pokračovať v bojoch budú iba dobrovoľníci. Vo Francúzsku mali zostať všetci, ktorí sa tak rozhodnú z rodinných alebo existenčných dôvodov, ako aj vojaci politicky nespoľahliví. Do prístavu v Sete, z ktorého mali byť evakuovaní do Veľkej Británie výhradne iba dobrovoľníci, dorazilo do večera 26. júna z vyše 5 200 príslušníkov čs. "divíznej pechoty" asi iba 1 600 mužov. Z celkového počtu 13 614 príslušníkov čs. vojska, zaregistrovaných čs. vojenskou správou vo Francúzsku, do Veľkej Británie bolo postupne evakuovaných približne 5 000 osôb, vrátane 900 letcov, príslušníkov čs. vojenskej správy, veliteľstiev, náhradného telesa a pod. Vo Francúzsku zostalo celkom 7 096 osôb (demobilizovaní, nezvestní, zbehovia), ďalší buď padli v bojoch, alebo zomreli na zranenia a nemoci.

Podrobnejšie informácie o bojoch dvoch čs. peších plukov "divíznej pechoty" v zostave dvoch francúzskych divízií v júni 1940 a priebehu demobilizácie aj evakuácie čs. dobrovoľníkov do Veľkej Británie je str. 17 - 19 v publikácii KVH-PFO vo formáte PDF tu : otvoriť  >>>

Poznámka : Do textu prílohy boli vložené fotografie aj linky na informácie Wikipedie.

( administrátor KVT pri PK Trenčín )


<<<  späť na informáciu č. 453
Vložené 10.7.2022 - Aktualizované 16.7.2022