Tolerovanie nedodržiavania medzinárodných zmlúv viedlo k rozpútaniu vojny
obr.0852a obr.0852b obr.0852c obr.0852d obr.0852e

Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 1. časť
( modrý text je aj prepínač na viac informácií)

Druhá svetová vojna bola najhorším vojnovým konfliktom v histórii ľudstva. Príčiny jej vzniku sa sformovali už spôsobom, akým bola skončená predchádzajúca Veľká vojna. Po podpise prímeria víťazné mocnosti stanovili príliš tvrdé podmienky pre porazené štáty, potom však nemali dostatok vôle ani síl na ich rázne presadzovanie v praxi, ani na použitie vojenskej sily po ich hrubom porušení. Slabosť víťazných veľmocí, národnostných sporov v nových štátoch a treníc medzi nimi, úsilie porazených národov po odplate, devastujúca celosvetová hospodárska kríza, ako aj výrazný nárast sociálnych nepokojov vytvorili nestabilnú až výbušnú situáciu nielen v Európe. Podrobnejšie externé informácie sú tu : otvoriť >>>Videoklip z dobového dokumentu je prevzatý z You Tube

Atmosféra všeobecnej krízy a sociálnej frustrácie spoločnosti vytvorili v Európe podmienky na vznik ideológie fašizmu v Taliansku a nacizmu v Nemecku. Fašizmus sa v Taliansku dostal k moci v roku 1922 a nacizmus v Nemecku v roku 1933. Nárast ich vojenskej sily umožnili najmä postoje vtedajších veľmocí, známe ako politika ústupkov. Skôr ako Taliansko a Nemecko použili na dosiahnutie svojich požiadaviek vojenskú silu, prvé ohnisko vojny vzniklo na Ďalekom východe. V medzivojnovom Japonsku získali významný politický vplyv militaristi, ktorí považovali za prvý krok k dosiahnutiu prosperity ich krajiny ovládnutie Ázie. Súvisiace externé informácie sú tu : otvoriť >>>

( administrátor použil fotografie aj z wikipedie )

2. časť informácie s videoklipom je tu : otvoriť >>>


<<<  späť
Vymenené 21.9.2014 - Aktualizované 30.7.2019