Venované pamiatke francúzskych bojovníkov v SNP - partizánov brigády J. Žižku
Bodina Hradná ... Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline ... Malá Čierna Vrchteplá

Nové turistické podujatie pre peších a cyklistov v obciach pod Súľovom

Overovací „nultý“ ročník Memoriálu Louisa Crosa sa uskutočnil 14. septembra 2008 pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule Loiusovi Crosovi a jeho francúzskym spolubojovníkom - partizánom v Rajeckej doline k 64. výročiu Slovenského národného povstania. Podujatie pripravil Klub priateľov Francúzska a Slovenska zo Žiliny a Múzem SNP v Banskej Bystrici v spolupráci so starostami obcí Malá Čierna, Bodina, Vrchteplá a Súľov-Hradná.

Mapa trasy Memoriálu L. Crosa
Mapa trasy 0. ročníka Memoriálu Louisa Crosa - 2008

Štart memoriálu bol o 10.30 hod. pred obecným úradom v Malej Čiernej. Pri prezentácii sa registrovalo 52 účastníkov memoriálu – akcie sa však zúčastnilo aj mnoho ďalších turistov a občanov z okolitých obcí. Potešujúci bol veľký počet účastníkov, prevažne cyklistov z radov mládeže.

foto č. 1 - JuSta foto č. 2 - JuSta foto č. 3 - JuSta
Po prezentácii a prevzatí LPP OS SR bol odštartovaný MLC-2008

Všetkým účastníkom memoriálu bol pri registrácii venovaný lístok poľnej pošty OS SR s farebnou prítlačou a pečiatkou na téma podujatia. Lístok a pečiatku vydalo Kultúrne a metodické centrum OS SR Trenčín v spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov Trenčín. Autorom grafickej časti pečiatky – portrétu L. Crosa, je akademický sochár Štefan Pelikán, prezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska. Grafickú časť prítlače na poštovom lístku navrhol Klub výpočtovej techniky pri KaMC SO SR Trenčín.

foto č. 4 - JuStan foto č. 5 - JuStan foto č. 6 - JuStan
Na trati bolo možné stretnúť pomerne veľa mladých, ale aj skúsenejších cyklistov

Po ukončení memoriálu bola o 15.00 hod. odhalená na budove obecného úradu Malá Čierna pamätná tabuľa Louisovi Crosovi a jeho francúzskym spolubojovníkom z partizánskej brigády Jána Žižku. Tabuľu im venovali občania obce Malá Čierna a Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline – autorom plakety s portrétom L. Crosa je akademický sochár Štefan Pelikán.

foto č. 7 - MirOn foto č. 8 - MirOn foto č. 9 - MirOn
Pamätná tabuľa je umiestnená na budove OÚ Malá Čierna

Po odhalení pamätnej tabule boli účastníci, hostia a organizátori memoriálu pozvaní starostom obce na občerstvenie, podávané v rámci hodových slávností v Malej Čiernej. Ich súčasťou bola od 17.00 hod. tombola, do ktorej venovali ceny miestni podnikatelia a od 18.00 hodová veselica. O dobrú náladu sa striedavo starali Buková muzika z Kysuce a traja miestni harmonikári.

foto č. 7 - MirOn foto č. 8 - MirOn foto č. 9 - MirOn
K poľovníckemu guľášu hrala Buková muzika a najmä deti zaujala bohatá tombola

Na záver je možné konštatovať, že spoločné podujatie klubov a obcí, venované pamiatke francúzskych bojovníkov v SNP sa napriek veľmi chladnému počasiu vydarilo. Na základe získaných skúseností, záujmu turistov i občanov z okolitých obcí sa organizátori podujatia dohovorili na ďalšej spolupráci pri príprave 1. ročníka Memoriálu L. Crosa v roku 2009.

Obec Malá Čierna

Malá Čierna - pohľad od západu ( kliknutím zväčšiť )
Pohľad na obec Malá Čierna zo západu

Obec Malá Čierna leží v malebnej dolinke na úpätí strážovských vrchov, na križovatke turistických trás, ktoré vedú do Rajca, Jasenova, Bodinej, Súľova – Hradnej a Veľkej Čiernej. Za posledné roky sa obec veľmi omladila, o čom svedčí aj rozmáhajúca sa nová bytová výstavba a modernizovanie starších chalúp. Patrí medzi najmladšie obce na Slovensku - v deň memoriálu mala obec 334 obyvateľov, z toho 74 detí.

Najstaršia písomná zmienka o Malej Čiernej pochádza zo 6. 3. 1471, kde je v darovacej listine Mateja Korvína, v ktorej daroval Považsko-Bystrické hradné panstvo Ladislavovi Podmanickému. Medzi obcami, patriacimi k tomuto panstvu, sa v listine spomína aj obec Malá Čierna. V darovacej listine z 19. 9. 1474 daroval Matej Korvín Lietavské hradné panstvo Pavlovi z Kaniže a tu sa už Malá Čierna spomína ako obec patriaca k Lietavskému hradnému panstvu, čo potvrdzujú aj dobové listiny, v ktorých sa uvádzajú aj ročné výšky poplatkov a dávky úrody, ktoré sa odovzdávali na Lietavsky hrad.

Cesta Louisa Crosa na Slovensko a jeho účasť v odboji

Pamätná tabuľa L. Crosa
Pamätná tabuľa venovaná pamiatke Louisa Crosa a francúzskych partizánov

Louis Cros sa narodil 20. októbra 1920 vo francúzskom meste Murat. Na základe zákona STO ho deportovali do továrne na výrobu leteckých motorov vo Viedni. Keď sa v prvej polovici r. 1944 stupňovali útoky spojeneckého letectva aj na túto továreň, v júli a auguste 1944 predisponovali Nemci s časťou zariadenia do Škodových závodov v Dubnici nad Váhom aj s jej pracovníkov. V továrni pracoval aj Louis Cros ako frézar.

K Francúzom pracujúcim v Dubnici prenikli koncom augusta 1944 správy o vypuknutí povstania. Niekoľkým desiatkam z nich sa podarilo ujsť z dubnickej zbrojovky a v prvej polovici septembra 1944 sa pripojili k jednotke francúzkych dobrovoľných bojovníkov kpt. Georgesa de Lannuriena. Tá už v prvých dňoch SNP bojovala proti okupantom v Strečnianskej tiesňave a spojenie s francúzskymi robotníkmi v Dubnici udržiavala aj po skončení týchto bojov.

Viaceré pokusy nadviazať styk s partizánmi sa uskutočnili v januári 1945. Hromadný útek sa podarilo uskutočniť v noci z 5. na 6. februára 1945, kedy z dubnických barákov ušlo 186 Francúzov ( Luis Cros bol medzi nimi ). Prijatím ďalších mužov do radov partizánov, najmä 186 Francúzov z Dubnice, vznikli ďalšie prápory. Pohybovali sa v priestore Strážovských vrchov, v južnej časti Malej Fatry a v Súľovských skalách. Prichádzali do Čičmian, Kamennej Poruby, Malej Čiernej a ďalších obcí Rajeckej doliny. Louis Cros zotrval medzi partizánmi do 21. marca 1945, kedy ho v skupine 6 Francúzov na ceste do Kamennej Poruby zajala nemecká hliadka.

Do svojho vojnového zápisníka o tom napísal: „21. marca 1945: jedna hliadka schádza do Kamennej Poruby po stravu. Sme šiesti : Rouquette, Ferre, Dalmas, Hamon, Bajou a ja. Na polceste medzi bunkrami a dedinou nás začali odstreľovať vlasovci. Ferreho zabili. Dalmas mal ranené brucho, mne guľka škrabla nos. Zajali nás. Odviedli nás do Rajca, neskôr do Rajeckých Teplíc.

Louisa Crosa so zajatými spolubojovníkmi vrátili do Dubnice, kde sa dočkal oslobodenia. Do vlasti sa vrátil cez Prahu 6. júna 1945. V roku 2004 sa stal Louis Cros čestným občanom obce Malá Čierna.

<<<  späť na hlavnú stránku.


Aktualizované 24. 9. 2008