Klub vojenskej histórie DUKLIANSKY PRIESMYK - Trenčín
... ... ... ... ...

Jankov vŕšok symbolizuje ochotu slovenských mužov a žien položiť život za slobodu

„Tu operuje partizánska brigáda...“ informuje nápis na papieri pripevnenom na strome vedľa lesného chodníka vedúceho k zrekonštruovaným a starostlivo udržiavaným partizánskym bunkrom z čias protifašistického odboja. Potvrdila to aj streľba ozývajúca sa lesom. Na miestach, kde počas Slovenského národného povstania pôsobila partizánska brigáda Jána Žižku pod velením plk. Teodora Pola. 29. 8. 2009 členovia Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína krátko popoludní 9. augusta 2008 historickou ukážkou nepriateľského útoku na partizánov otvorili krajské oslavy 64. výročia Slovenského národného povstania v areáli pamätníka obetiam druhej svetovej vojny na Jankovom vŕšku nad Uhrovcom. Hneď ako zmĺkla streľba, sa chlapci vrhali do ohraničeného svahovitého terénu a zbierali prázdne nábojnice. Mladí i starší so vzrušením vychutnávali príležitosť vystreliť si z pušky alebo guľometu. Aj tí najmenší si prišli na svoje pri preliezaní a skúmaní vojenskej techniky, vystaveného na priestranstve pred hotelom Partizán.

Foto č. 1 Foto č. 2 Foto č. 3

Dôstojnú spomienku na hrdinov SNP s bohatým kultúrnym programom pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja v deň výročia SNP zorganizovali občania Uhrovca v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Úctu v boji padlým hrdinom položením vencov k pamätníku popri priamych účastníkoch protifašistického odboja vzdali poslanci slovenského parlamentu, vládna delegácia vedená predsedom Róbertom Ficom, predstavitelia krajskej samosprávy, štátnej správy, primátori a starostovia okolitých obcí, členovia SZPB, občianskych združení a niektorých strán.

Foto č. 4 Foto č. 5 Foto č. 6

Po pietnom akte Róbert Fico pripomenul historický význam Uhrovca a jeho okolia. Spomenul Štúra i Dubčeka, ktorí sa narodili v tomto prostredí i platnosť ich myšlienok aj pre dnešné časy. Minister obrany Jaroslav Baška v príhovore ocenil statočnosť obyvateľov uhrovskej doliny, ktorí povstalcom a partizánom obetavo poskytovali pomoc a pomáhali vytvoriť v tomto regióne jedno z najvýznamnejších centier protifašistického odboja. Zdôraznil, že ozbrojeným protifašistickým vystúpením sa slovenský národ jednoznačne zaradil medzi pokrokové demokratické sily protihitlerovskej koalície, vybojoval si predpoklady na vytvorenie vlastnej demokratickej štátnosti, položil základy novej národnej idey postavenej na tradíciách antifašizmu, demokracie a humanizmu. „Nech je výročie SNP pre nás sviatkom, ktorým preukazujeme úctu všetkým, ktorí za tieto ideály bojovali,“ dodal na záver.

Foto č. 7 Foto č. 8 Foto č. 9

Po príhovoroch a básni prednesenej hercom Jurajom Sarvašom, čestným občanom Uhrovca, sa v amfiteátri rozprúdil bohatý kultúrny program. Vo večerných hodinách sa rozhorela vatra a na dobrú náladu vyhrávala country skupina Dostavník. Veľkolepý ohňostroj bol dôstojnou bodkou za oslavami, ktoré finančne podporili sponzori.

<<<  späť

<<<  späť na hlavnú stranu
Aktualizované 6. 3. 2009