Dňa 11. novembra 1918 císarské Nemecko podpísalo prímerie
09128a 09128b 09128c 09128a

11. novembra 1918 sa skončila prvá svetová vojna
( informácia bola aktualizovaná )

Dňa 11. novembra uplynulo 100 rokov od skončenia prvej svetovej vojny. Nemecko ako posledná krajina vedúca vojnu proti štátom Dohody požiadala o prímerie od 11. novembra 1918. V lese pri meste Compiégne, v odstavenom železničnom vagóne vrchného veliteľa dohodových vojsk maršala Foché, podpísali zástupcovia Nemecka prímerie s dobou platnosti na pol roka. Po dobu prímeria potom prebiehali mierové rokovania. Rakúsko-uhorská monarchia uzavrela prímerie so štátmi Dohody už 3. novembra v Padove.

0874y
Podpis prímeria - pohľadnica z Compiégne

Dohodou o prímerí skončila prvá svetová vojna, ktorá zasiahla Európu, Áziu aj Afriku. V jej dôsledku sa rozpadli vo vojne porazené štáty Centrálnych mocností : Osmanská ( turecká ) ríša, cárske Rusko, nemecké cisárstvo a Rakúsko-Uhorská monarchia.

0874a
Rozdelenie sveta na spojencov Centrálnych mocností, Dohody a neutrálne štáty

Habsburská monarchia Rakúsko-Uhorsko sa rozpadla a jej územia si rozdelilo päť nástupnických štátov : Československo, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávia), Maďarsko, Poľsko a Rakúsko. Víťazné "dohodové" mocnosti potom usporiadali dvanásť mesiacov trvajúcu parížsku mierovú konferenciu, cieľom ktorej bolo urovnať následky tzv. Veľkej vojny a sformulovať mierové zmluvy s porazenými štátmi Centrálnych mocností.

0874z Kliknutím na obr. sa mapa zväčší

Po prvej svetovej vojne sa prekreslila politická mapa Európy. Medzi novo ustanovené krajiny, ktoré vyrástli na troskách porazenej rakúsko-uhorskej monarchie, bolo aj Československo. Jeho vznik v roku 1918 umožnili nielen politické rokovania, ale aj bojové úsilie československých legionárov. Takmer stotisícová armáda čs. legionárov prispela k ukončeniu prvej svetové vojny na bojiskách západnej, východnej a nakoniec aj na talianskej fronte po boku armád štátov Dohody. Po vzniku republiky sa podielali v roku 1918 -1919 aj na upevnení hraníc nového štátu.Video Matice slovenskej je prevzaté z : YouTube

Vojna medzi tzv. Ústrednými mocnosťami a krajinami Dohody trvala štyri roky, vyžiadala si životy dvadsiatich miliónov ľudí. Zranených bolo 20 miliónov ďalších osôb, veľká časť z nich si z bojísk odniesla pre zvyšok života trvalé následky. V mnohých krajinách bola fakticky zdecimovaná takmer jedna generácia mužov : 1.video- reportáž ČT.

0874x

Dátum podpísania prímeria sa stal na pamäť obetiam vojny v demokratických zemiach Európy, USA a Kanade „Dňom veteránov“. Symbolom spomienky na padlých vo vojne sa stali červené maky, ktoré vyrástli na jednom z najkrvavejších bojových polí 1. svetovej vojny - na flanderských poliach v Belgicku : 2. video- reportáž ČT.

Administrátor odporúča zhliadnutie obidvoch reportáží z okolia Ypres
( mapky sú prevzaté z Wikipedie )


<<<  späť
Aktualizované 25.11.2012 - Aktualizované 11.11.2018