Venované pamiatke gen. Dr. M. R. Štefánika a čs. legionárov, ktorí bojovali v 1. svetovej vojne za našu národnú slobodu a samostatnosť na bojiskách vo Francúzsku, v Rusku, Taliansku a podieľali sa na oslobodení Slovenska v roku 1918 - 1919  
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Boj za slobodu a nezávislosť si vždy vyžiada obete

Trenčín ( 5. 5. 2009 ) – Pri príležitosti 90. výročia havárie gen. M. R. Štefánika a oslobodenia Slovenska česko-slovenskými dobrovoľníkmi a legionármi bola v Kultúrnom a metodickom centre OS SR v Trenčíne otvorená výstava Česko-slovenské légie 1914 – 1920. Venovaná je čs. legionárom, ktorí bojovali na bojiskách prvej svetovej vojny za našu národnú slobodu a samostatnosť vo Francúzsku, v Rusku a Taliansku. Čs. légie z Talianska a vznikajúce domáce čs. vojsko v rokoch 1918 - 1919 oslobodzovali územie Slovenska a umožnili tak jeho skutočné pripojenie k vznikajúcemu spoločnému štátu Čechov a Slovákov. O otvorení výstavy v Trenčíne informovala verejnosť aj Trenčianská TV : video.

... ... ...

Účastníci vernisáže si so záujmom pozreli výstavu a nenechali si ujsť ani fundovaný výklad jej autora. Viacerí mu kládli konkrétne otázky a nechýbali medzi nimi ani mladí zvedavci ...

Výstava je zvláštna tým, že nedokumentuje iba významné dátumy, ale ukazuje ako legionári žili každodenný život, aké predmety používali a vlastnoručne si ich aj vyrábali. Po takomto priblížení vojnového života si uvedomíme, že táto vojna mala ďalekosiahle dôsledky – nielenže 5 tisíc vojakov padlo v boji a mnohí boli nezvestní, ale zostali tu tisíce rodín s deťmi bez otcov, nevrátili sa synovia, bratia, príbuzní. Pravda je krutá - boj za slobodu a nezávislosť si vždy vyžiada obete.

... ... ...

MVDr. Milan Žuffa-Kunčo účastníkov vernisáže zoznámil s cieľom a obsahom výstavy. Na
záver uviedol informácie o pripravovanom projekte LÉGIA 100 a odpovedal na otázky.

Sprievodnou akciou otvorenia výstavy bola v predpoludňajších hodinách prezentácia jej histórie a seminárnych prác študentov z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Spomeňme napríklad prácu Tomáša Habánika a Pavla Volára – Slováci v 1. svetovej vojne, či prácu Československé légie Heleny Sičákovej a Romany Remšíkovej. Autor výstavy MVDr. M. Žuffa-Kunčo prítomných pedagógov a študentov tiež zoznámil so vznikom a históriou výstavy a informoval ich aj o projekte LÉGIA 100.

... ... ...

Kultúrne a metodické centrum OS SR Trenčín zabezpečilo pre účely výstavy vydanie publikácie o histórii odboja Čechov a Slovákov v prvej svetovej vojne, príležitostného lístka poľnej pošty s prítlačou a pečiatok výstavy. Klub filatelistov pri KaMC OS SR Trenčín zabezpečil v spolupráci s Mestom Trenčín na 4. mája 2009 vydanie príležitostnej poštovej pečiatky a prítlač na poštový lístok, venované 90. výročiu tragickej smrti gen. M. R. Štefánika :

Publikácia o čs. légiách v 1.SV Lístok polnej pošty pre výstavu Pečiatka / kašet pre výstavu
Jedna zo stránok publikácie, lístok poľnej pošty, pečiatka a kašet pre výstavu.
Pečiatka výstavy je vo farbe červenej, kašet na poštové lístky vo farbe modrej.

Klub letcov a parašutistov Leteckého zväzu M. R. Štefánika usporiadal v priestoroch KaMC OS SR dňa 23. 4. 2009 prednášku o gen. Štefánikovi a výrobe repliky lietadla, na ktorom havaroval. Regrutačné stredisko Trenčín sa zúčastnilo 29. 4. 2009 národnej štafety „Pocta Štefánikovi“, ktorej poslaním bolo zozbierať štafetové stuhy od starostov miest a obcí v oblasti pôsobnosti strediska, v ktorých sa nachádza pamätník gen. M. R. Štefánika : viac.

Prednášky o M. R. Štefánikovi v Trenčíne. Pri pamätníku M. R. Štefánika v Trenčíne. Na ceste regionálnej štafety do Košarísk.

Vystavenie expozície v Trenčíne inicializoval Klub vojenských veteránov Trenčín v spolupráci s družobným Klubom vojenských dôchodcov Olomouc, ktorý sprostredkoval a pripravil dohovory s autorom výstavy. S podporou Mesta Trenčín výstavu pripravil Klub vojenských veteránov a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s Prvou česko-slovenskou obcou legionárskou v Olomouci. Autorom a súčasne aj majiteľom výstavy je MVDr. Milan Žuffa-Kunčo, architektom výstavy je ing.arch. Iveta Trtílková ( autor + architekt výstavy sú z Olomouca ).


<<<  späť.

Aktualizované 22. 5. 2009