Vojenské historické múzeum Piešťany otvorilo znova svoju expozíciu
kanón tank lietadlo raketa

Piešťanské vojenské múzeum opäť otvorené

V sobotu 30. mája 2009 sa konala na letisku v Piešťanoch milá slávnosť. Riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava (VHÚ) pplk. PhDr. Miloslav Čaplovič, PhD. otvoril novú sezónu Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Slávnostného aktu sa zúčastnil podpredseda vlády SR PhDr. Čaplovič, DrSc., štátny tajomník MO SR Ing. Daniel Duchoň, pridelenec obrany Českej republiky na Slovensku generálmajor Jiří Jančík, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR PhDr. Pavol Šimunič, CSc., generálny riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín brig. gen.v.v. Ing. Jaroslav Muríň a plk.v.v. Ing. Pavel Veselý, riaditeľ a majiteľ Blue Sky Service, s.r.o Brno.

Technika na ploche Privítanie hostí Záujem médií

Prírastok do leteckého areálu

Zástupca riaditeľa Vojenského historického múzea plk.v.v. Ing. Miroslav Mihálik potom pred zrakmi stoviek zvedavých divákov – nadšencov vojenskej techniky a predovšetkým lietadiel prijal do početného stavu múzea dve nové zrekonštruované lietadlá. Prvé L–39 Albatros vyrenovovali a zrekonštruovali pracovníci LO Trenčín. Uvedené lietadlo slúžilo predovšetkým na výcvik bývalých poslucháčov Vysokej vojenskej leteckej školy v Košiciach. Druhé lietadlo L-200 Morava piešťanskému múzeu odovzdala ako zámenu za lietadlo L-29 Delfín práve uvedená spoločnosť Ing. Pavla Veselého.

L-200 Morava L-29 Delfín Replika lietadla Caproni

Najnovšie prírastky a pýcha múzea

Početní diváci, medzi ktorými boli aj celé rodiny s malými deťmi, si postupne mohli prezrieť všetky vystavované exponáty pozemnej a leteckej vojenskej techniky. Pozornosť pútala aj dynamické ukážky ukážky obrnenej techniky pripravené v spolupráci s Klubom vojenskej histórie ČSĽA Piešťany.

Výstava Československé légie 1914 - 1920

Zároveň súčasťou otvorenia sezóny sa stala aj putovná medzinárodná výstava o čs. legionároch pod názvom "Československé légie 1914 - 1920", ktorú vytvoril bývalý príslušník Armády Českej republiky plk.v.v. MVDr. Milan Žuffa-Kunčo z Olomouca. Na jej odhalení a inštalovaní sa podieľal člen Rady Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Ing. Miroslav Ondráš.

... ... ... ...

Vzácní hostia na prehliadke výstavy ...

Piešťanské letisko, kde sa nachádza aj Vojenské historické múzeum, už onedlho - 13. a 14. júna 2009 privíta tisíce a tisíce nadšencov lietania. Budúci víkend sa tu konajú Národné letecké dni, kde sa predstavia na oblohe ale aj na zemi stovky domáci ale i zahraničných civilných a vojenských lietadiel.

Anton Fillo


Vojenské historické múzeum Piešťany

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany tvorí organickú súčasť VHÚ Bratislava. VHM je rezortné špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998. Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení :

  • Múzejného oddelenia Piešťany so stálou expozíciou „ Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 -    1992 “;

  • Múzejného oddelenia Svidník s centrálnou expozíciou „ Dejiny vojenstva na východnom     Slovensku v rokoch 1914 - 1945 ".

    Vedúcim múzejného oddelenia Piešťany je Ing. Miroslav Mihálik - tel.:
    Vedúcim múzejného oddelenia Svidník je Mgr. Adrián Latta - tel.


    <<<  späť na hlavnú stránku.
    Aktualizované 4. 6. 2009