Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí pred 100 rokmi bojovali za našu národnú slobodu
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Výstava „Vznik československých légií“ vo Francúzku (1914 / 1918)
( informácia bude rozšírená )

Pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 a Posádkovému klubu Trenčín výstavu ("ODA") fotografií na tému formovania česko-slovenských jednotiek aj čs. armády vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny. Výstavu pre Slovensko zostavili odborníci z francúzskej inštitúcie Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale (t.j. Misia k storočnici prvej svetovej vojny) s úlohou pripravovať a realizovať spomienkové programy k stému výročiu prvej svetovej vojny.

obr.380ppla obr.0985aj
Klub filatelistov pripravil pre vernisáž výstavy
Príležitostné poštové lístky na rovnakú tému

Výstava v Posádkovom klube Trenčín predstaví verejnosti zatiaľ ešte nepublikované fotografie z francúzskych archívov so sprievodným textom, ktoré spoločne dokumentujúce dôležité etapy formovania československých jednotiek v krajine galského kohúta. Fotografie sú doplnené aj kópiami vybraných stránok z publikácií vydávaných Československou obcou legionárskou v Česku. Trenčania ju doplnia aj pamiatkami na rodákov, ktorí na výzvu majora M. R. Štefánika v USA vstúpili do čs. jednotiek, formovaných vo Francúzsku.

Výstava bude prístupná verejnosti cez pracovni dni od 18. apríla do 18. mája v dobe od 08,00 do 17,00 h v Posádkovom klube Trenčín (tzv. "ODA") na Hviezdoslavovej ulici 16.

Súvisiace klubové informácie :

  • Legionár Roty nazdar Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu
  • Púť Československej obce legionárskej do Arrasu a Dunkerque
  • ( administrátor )

    <<<  späť na hlavú stránku.
    Vložené 11. 4. 2018