Klub vojenskej histórie DUKLIANSKY PRIESMYK - Trenčín
... ... ... ... ...

Ukážka protipartizánskej akcie z 2. svetovej vojny na Jankovom vršku

Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína uskutočnil 16. 2. 2008 na Jankovom vŕšku ukážku bojov z druhej svetovej vojny. Napriek pravému zimnému počasiu, ukážku protipartizánskej akcie jednotiek nemeckých okupantov a oddielov Hlinkovej gardy sledovalo asi 150 občanov, prevažne mládeže. Prítomní si uctili aj pamiatku 7 partizánov, ktorých fašisti zaživa upálili v bunkri na Jankovom vŕšku pri protipartizánskej akcii 13. februára 1945.Bánovská televízia odvysielala z uvedenej akcie záznam vo svojom týždenníku.

Akcie sa zúčastnili aj našich priatelia z niekoľkých ďalších klubov a mnohí ďalší dokumentujú naše spoločné akcie. Mimoriadne za ujímavá je napríklad fotogaléria KVH  z Levíc, ktorého členovia sa našej akcie na Jankovom vršku zúčastnili.


<<<  späť

Aktualizované 6. 3. 2009