Aktuálne informácie o činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne

TN-ský erb TN-ská brána Mesto Trenčín Štúrovci


OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
webmaster
Google


Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


Na tejto stránke sú prezentované aktuálne informácie o aktivitách organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne a jeho okolí, ako aj klubov a občianskych združení, ktoré s nimi spolupracujú v rôznych oblastiach záujmovej ich činnosti.

Jednota dôchodcov na Slovensku (ďalej iba JDS) bola založená v novembri 1989 v súlade so zákonom č. 83 / 1990 Zb. a od 27. marca 1990 je občianskym združením. JDS združuje občanov staršieho veku - dôchodcov, bez rozdielu národnosti, rasy, politickej, náboženskej, alebo sociálnej príslušnosti. Spolupracuje so zákonodarnými, výkonnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, s ďalšími občianskymi združeniami, rôznymi organizáciami a inštitúciami :  viac >>>


158.   IX. Náučno-turistický zraz Jednoty dôchodcov okresu Trenčín

IX. NTZ JDS okresu Trenčín V poradí už IX. Náučno-turistický zraz Jednoty dôchodcov Slovenska pre organizácie okresu Trenčín sa uskutočnil 9. júna 2010 v Adamovských Kochanovciach. Zraz pripravili základné organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Okresnej organizácie Trenčín : ZO č. 11 Melčice-Lieskové, ZO č. 17 Chocholná-Velčice, ZO č. 22 Melčice-Lieskové a ZO č. 14 Adamovské Kochanovce. Viac >>>


135.   Dôchodcovia z Trenčína na cestách...

Na prehliadke galérie v Uh. Hradisti Prvé dni roka 2010 neprivítala časť členskej základne Jednoty dôchodcov Slovenska doma v papučiach. Členovia Základnej organizácie JDS v Trenčíne číslo 01, 05 a 27 absolvovali v prvých dňoch roka 2010 víkendový pobyt v Uherskom Hradišti na Morave. Víkendové pobyty seniorov sú tam organizované pod záštitou Nadácie „ Deti-kultúra-sport “ a primátorov miest Trenčín a Uherské Hradište.  viac >>>


133.   Predvianočné stretnutie župana TSK so seniormi

Župan TSK so seniormi Spolupráca medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Jednotou dôchodcov Slovenska bola hodnotená na stretnutí župana so zástupcami krajskej organizácie JDS. Župan Pavol Sedláček označil JDS za jedného z najserióznejších partnerov regionálnej samosprávy : video >>> Za príkladnú označil spoluprácu TSK a JDS v Trenčíne aj predseda celoslovenskej organizácie JDS Kamil Vajnorský.  Viac >>> 


123.  Mesiac úcty k starším v Trenčíne

Tombola na stretnutí seniorov v Trenčíne Deväť trenčianskych základných organizácií JDS ( Jednoty dôchodcov na Slovensku ) v spolupráci s mestom Trenčín pripravili 21. októbra 2009 pre svojich jubilujúcich členov slávnostné podujatie, spojené s odovzdávaním darčekov a gratulačných listov :  1. video. Na druhý deň usporiadal Klub vojenských veteránov Trenčín stretnutie seniorov, ktorého sa zúčastnili o.i. aj predstavitelia samosprávy :  2. video.


119.   Aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska na Trenčiansku

Mažoretky z Dolnej Súče Západne od krajského mesta Trenčín, v horskom prostredí moravsko-slovenského pomedzia, obec Dolná Súča dňa 30. septembra 2009 privítala 154 účastníkov V. krajského a VIII. okresného ročníka náučno - turistického zrazu a športu JDS, ktorý ( aj napriek nepriaznivému počasiu ) organizačne veľmi dobre zabezpečila základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska č. 16 z Dolnej Súče.  viac >>>


34.   Skončil sa 21. ročník Akadémie tretieho veku

Ing. Jozef Mikoš a MUDr. Rút Kratinová Dňa 28. mája 2008 sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne vyhodnotenie 21. ročníka Akadémie tretieho veku. Na záver hodnotenia Ing. Jozef Mikloš, Ing. Branislav Celler a štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Habánik, PhD. odovzdali stoštyrom poslucháčom akadémie, ktorí sa zúčastnili najmenej šiestich seminárov, Osvedčenie o absolvovaní ročníka.  Viac >>> 


25.  Spoločný výlet MO JDS na vrch Krásin

Vrch Krasín je nad Dolnou Súčou [ Zamarovce / Dolná Súča - 27. 4. 2008 ] V rámci osláv 800. výročia 1. písomnej zmienky o obci Zamarovce a 63. výročia oslobodenia obce a okolitých dedín, zorganizovala miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska výlet na Krásin - vrch nad obcou Dolná Súča. Celkom sa pri ohni stretlo 83 účastníkov z Dolnej a Hornej Súče, Dúbravy, Hrabovky, Skalky n.Váhom a Trenčína.   Viac  >>>


10.  Vzdelávací seminár " Seniori a euro "

Slovenská verzia Euro - rub Dňa 6. februára 2008 sa v priestoroch Obvodného úradu Trenčín uskutočnil vzdelávací seminár " Seniori a euro " dotovaný Ministerstvom financií SR. Seminár bol určený pre delegovaných zástupcov okresných organizácií ( OO - JDS ) Jednoty dôchodcov Slovenska z trenčianskeho a žilinského regiónu. Súčasťou seminára boli aj štyri prednášky lektorov zo Spotrebiteľského inštitútu.   viac  >>>


03.  Turisticko-naučný zraz KO JDS v Zamarovciach

Návšteva zrúcanín kláštora [ Trenčín a Zamarovce - 13. 9. 2007 ] Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne usporiadala v Zamarovciach a Trenčíne už 3. krajský a 6. okresný Naučno - turistický zraz. Patronát nad podujatím prevzal Obecný úrad Zamarovce. Podujatia sa pre dôchocov sa zúčastnilo celkom 117 členov z 21 okresov trečianskej KO JDS, 7 hostí a 46 učinkujúcich z okolitých obcí.   Viac  >>>


<<<  späť na hlavnú stránku

Aktualizované 20. 11. 2011