Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Zameranie činnosti

Spolupráca, príprava a organizácia spomienkových stretnutí na pamätných miestach spojených s protifašistickým odbojom, organizácia výstav, besied, prednášok, seminárov a zájazdov na pamätné miesta súvisiacich s protifašistickým odbojom v 2. svetovej vojne ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Klub dokumentuje spomienky účastníkov odboja, pamätné tabule, pomníky, pamätníky, vojnové a vojenské hroby, cintoríny a miesta popráv z obdobia druhej svetovej vojny v Trenčíne a okolí. V úzkej spolupráci s veliteľstvami miestnej posádky dbá o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.

V súčinnosti s veliteľstvom posádky a orgánmi miestnej samosprávy spolupracuje pri organizácii spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov a pamätných dní k výročiam oslobodenia mesta Trenčína, skončenia 2. svetovej vojny, SNP a bojov na Dukle. Vykonáva publikačnú činnosť o historických poznatkoch a svojich aktivitách.

Pre záujemcov z ( prípadne aj z okolia ) mesta Trenčín, ochotných sa podieľať na realizácii aktivít nášho klubu a súčasne aj s cieľom občianskeho združenia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, je možné si stiahnuť prihlášky za člena SZPB tu :  DOC /  PDF.

Vyplnené prihlášky je možné priniesť do našej klubovne na 1. poschodí PK Trenčín, alebo ich zaslať poštou na adresu klubu. Adresa a informácie o dobe prítomnosti člena výboru ZO SZPB Trenčín 1 v klubovni sú uvedené na hlavnej internetovej stránke klubu.


<<<  späť
Aktualizované 6. 6. 2012