Spomienka na Juraja Kriváňa pri obci Trnavá Hora

Dňa 7. októbra 2017 sa za pekného slnečného počasia uskutočnilo spomienkové stretnutie na mieste tragickej havárie lietadla L-60, v ktorom zahynul zaslúžilý majster športu a majster sveta v parašutizme Juraj Kriváň. Pred stretnutím bola delegácia OKVV Banská Bystrica prijatá u starostu obce Trnavá Hora Mgr. Pavla Kraveca, s ktorým prerokovala budúcu spoluprácu v spoločenskej a verejnoprospešnej činnosti.

obr.kvvbb01a
Pochod k miestu spomienkového stretnutia 7. októbra 2017

Potom sa účastníci stretnutia zišli na lúčke v lokalite Ladno, odkiaľ sa pešo vybrali na miesto stretnutia - k pamätnej tabuli. Po príchode 25 účastníkov a jedného verného psíka sa úvodného slova ujal kolega Martin Mrenica, ktorý spolu s rodinou Trokšiarovcov sa zaslúžil o vybudovanie tohto pamätného miesta. Po ňom s prejavom vystúpil predseda klubu Vladimír Kavický, ktorý sa osobne poznal s Jurajom Kriváňom. Prítomným porozprával niektoré udalosti a príbehy, ktoré sa dozvedel od Juraja Kriváňa. Osobne zaujímavé boli spomienky na pôsobenie Juraja Kriváňa, ako inštruktora parašutizmu v Číne. Prítomných účastníkov jeho rozprávanie zaujalo a bolo odmenené potleskom.

obr.kvvbb01b
Spomienkové stretnutie pri pomníku Juraja Kriváňa 7.10.2017

Potom sa účastníci porozprávali a pospomínali na Juraja Kriváňa a iné udalosti z oblasti parašutizmu a letectva. Po skončení besedy sa účastníci pobrali na miesto, kde mali zaparkované svoje vozidlá. Odtiaľ odišli do miestneho pohostinstva pri železničnej stanici, kde sa stretli s manželmi Kepákovcami. Tam si posedeli, pochutnali na výbornom guľáši, ktorý zabezpečil starosta obce Trnavá Hora. V útulnom prostredí sa po živej diskusii pomaly lúčili a odchádzali do svojich domovov.

obr.kvvbb01c obr.kvvbb01d
Účastníci spomienkového stretnutia 7. októbra 2017
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Pamätná tabula bola na mieste havárie a smrti Juraja Kriváňa odhalená 24. októbra 2015. Podrobný článok s fotografiami je v klubovom Spravodajcovi č. 4 / 2015 na str. 7 - 9.

( Ivan Bartoš a Vladimír Schneider )


<<<  späť na stránku Obl. KVV SR v Trenčíne
Vložené 12. 10. 2017